เงื่อนไขการให้บริการ

 1. เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อ 1: บทนำสำคัญ

 1. 1.1 แพลตฟอร์ม Cargo Link อยู่ที่ https://cargolink.co.th (“Platform”) และแอปพลิเคชั่นมือถือที่เกี่ยวข้อง (“Mobile App”) เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินของบริษัท คาร์โก้ ลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด (“ผู้ให้การอนุญาต”) เพื่อความสะดวก ให้เรียก Platform รวมกันกับ Mobile App ว่า “Platform”) บริษัท คาร์โก้ ลิ้งค์ โลจิสติกส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Cargo Link”) เป็นบริษัทย่อยของผู้ให้การอนุญาต ซี่งได้รับอนุญาตจากผู้ให้การอนุญาต เพื่อให้ใช้ Platform ในการทำธุรกิจตามที่ระบุไว้ในที่นี้
  1.2 Cargo Link ให้บริการขนส่ง ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้สำหรับเจ้าของสินค้า (“บริการขนส่ง”) เพื่อวัตถุประสงค์นี้ Cargo Link ให้บริการ Platform ออนไลน์ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชั่นทั้งหมดในที่นี้ ซึ่งช่วยให้เจ้าของสินค้าที่มีความต้องการในการขนส่งสินค้าตามรายการที่ต้องการ และ/หรือเลือกผู้รับเหมาของ Cargo Link (“ผู้รับเหมา”) ที่สามารถให้บริการขนส่งสินค้า และยังอนุญาตให้ผู้รับเหมาที่ให้บริการขนส่งรับเหมาในการแสดงรายการบริการของตน และ/หรือยอมรับการจัดส่งสินค้าบน Platform (รวมเรียกว่า “บริการ Platform”)  การใช้บริการ Platform อาจมีการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้ใช้งาน และแนวทางเพิ่มเติม, เงื่อนไข หรือกฎต่างๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง ข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่าง Cargo Link กับเจ้าของสินค้า หรือผู้รับเหมา และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cargo Link ที่มีให้ที่นี่ ทั้งนี้แนวทางเพิ่มเติม, เงื่อนไข หรือกฎต่างๆ ทั้งหมดนั้น รวมอยู่ในข้อตกลงนี้แล้ว
  1.3 ยกเว้นในกรณีที่บริบทเป็นอย่างอื่น ในข้อตกลงนี้ผู้รับเหมาของ Cargo Link บน Platform ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการขนส่ง” 
  คำที่แสดงถึงเอกพจน์ รวมถึงพหูพจน์ และในทางกลับกัน คำที่แสดงถึงเพศสภาพรวมถึงเพศใดๆ และคำที่แสดงถึงบุคคล รวมถึงบริษัท 
  และองค์กร และในทางกลับกัน
  1.4 ผู้ใช้งาน รวมถึงบุคคลใดๆ ที่เข้าถึง Platform และใช้บริการ Platform  ดังกล่าว และอาจเป็นผู้ให้บริการขนส่ง, เจ้าของสินค้า หรือคนขับ หรือตัวแทนของทั้งสองฝ่าย ในขอบเขตที่คุณเป็นผู้ให้บริการขนส่ง ข้อปฏิบัติในข้อตกลงนี้เกี่ยวกับผู้ให้บริการขนส่งจะมีผลบังคับใช้กับคุณ ในขอบเขตที่คุณเป็นเจ้าของสินค้า ข้อปฏิบัติในข้อตกลงนี้เกี่ยวกับเจ้าของสินค้าจะมีผลใช้บังคับกับคุณ ในขอบเขตที่คุณเป็นคนขับ ข้อปฏิบัติในข้อตกลงนี้เกี่ยวกับคนขับจะมีผลใช้บังคับกับคุณ ในขอบเขตที่คุณเป็นผู้ใช้งาน ข้อปฏิบัติในข้อตกลงนี้เกี่ยวกับผู้ใช้งานจะมีผลใช้บังคับกับคุณ
  1.5 เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Cargo Link (“ข้อตกลง”) ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด และเงื่อนไข มีผลผูกพันตามกฎหมายสำหรับการใช้บริการ Platform ของคุณ
  1.6 ในการเข้าถึง หรือใช้บริการ Platform คุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของตัวคุณเอง หรือบริษัท, นิติบุคคล หรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทน และคุณรับรอง และรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์, อำนาจ และความสามารถในการทำข้อตกลงนี้ในนามของคุณเอง หรือในนามบริษัท, นิติบุคคล หรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทน คุณไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้บริการ Platform หรือยอมรับข้อตกลงนี้ หากคุณมีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี หรือเป็นบุคคลใดๆ ที่ถูกห้ามมิให้ลงนามในสัญญา โดยการใช้บริการ Platform นี้คุณยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้นั้นเป็นความจริง และถูกต้อง คุณตกลงที่จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลประจำตัว หรือสถานะผู้ใช้งานของคุณ และคุณจะไม่มอบหมาย หรือโอนบัญชีผู้ใช้งานของคุณไปยังบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด เมื่อใช้บริการ Platform คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในบ้านเกิด, เมือง, รัฐ, ประเทศ หรือในสถานที่ใดๆ ที่คุณใช้งานอยู่ 
  1.7 คุณสามารถเข้าถึงบริการ Platform โดยใช้วิธีการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบ และทำให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ Cargo Link ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้คุณใช้บริการ Platform นี้ หากคุณใช้แอปพลิเคชั่นและ/หรือซอฟต์แวร์กับอุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้ หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชั่นระบุวัตถุประสงค์ให้ใช้
  1.8 หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ กรุณาอย่าเข้าใช้ Platform หรือใช้บริการ Platform นี้
  ข้อพิพาท หรือการโต้แย้งทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับข้อตกลงนี้จะได้รับการจัดการ โดยการแก้ไขหรือการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคล ยกเว้นศาลยุติธรรมใดๆ และจำกัดการเยียวยาที่มีให้ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น

ข้อ 2 : คำอธิบายของบริการ Platform

 1. 2.1 ทั่วไป: Cargo Link ให้บริการขนส่งผ่าน Platform ที่อนุญาตให้เจ้าของสินค้าโพสต์คำขอขนส่ง, ข้อเสนอตอบกลับ และยอมรับใบเสนอราคา ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการขนส่งในนามของ Cargo Link และผู้ให้บริการขนส่งสามารถโพสต์ข้อเสนอการขนส่ง, ส่งใบเสนอราคา หรือยอมรับข้อเสนอตอบกลับของเจ้าของสินค้าในนามของ Cargo Link
  2.2 คำขอขนส่ง: เจ้าของสินค้าจะโพสต์คำขอขนส่งสำหรับส่งสินค้า “การจัดส่ง” บน Platform โดยเจ้าของสินค้าควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดส่งตามที่จำเป็นสำหรับการโพสต์คำขอในบริการ Platform เมื่อยอมรับคำขอขนส่งสำหรับการโพสต์โดย Cargo Link รายละเอียดของคำขอขนส่งจะถูกโพสต์ไปยังบริการ Platform หลังจากระยะเวลาหนึ่งคำขอขนส่งจะสามารถแสดงให้ผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมด หรือผู้ให้บริการขนส่งบางรายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของเจ้าของสินค้า ผู้ให้บริการขนส่งอาจดูรายการคำขอขนส่งที่มีอยู่ในพื้นที่ของพวกเขาได้ตลอดเวลา และส่งใบเสนอราคาเพื่อตอบสนองคำขอขนส่งผ่านบริการ Platform ผู้ให้บริการขนส่งควรให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่จำเป็นสำหรับการโพสต์ใบเสนอราคาในบริการ Platform
  ผู้ให้บริการขนส่งที่มีใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับโดยเจ้าของสินค้าจะได้รับการรับเหมาให้ดำเนินการตามคำขอขนส่ง เมื่อสรุปธุรกรรมบน Platform, ระบบบริการ Platform จะแจ้งเตือนให้ผู้ให้บริการขนส่งทราบว่าใบเสนอราคาได้รับการยอมรับแล้ว เจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งจะได้รับข้อมูลการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของกันและกัน เจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งแต่ละรายมีหน้าที่จัดหาและใช้โทรศัพท์ของตนเองเพื่อใช้กับการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของบริการขนส่ง ซึ่ง Cargo Link อาจจะเชื่อมระหว่างเจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกบริการ Platform เป็นครั้งคราว
  เจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่ง จะต้องรับผิดชอบข้อมูลในคำขอขนส่ง และใบเสนอราคา โดย Cargo Link จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ในคำขอขนส่ง และใบเสนอราคา และ Cargo Link ไม่รับประกันว่าคำขอขนส่งจะถูกเสนอโดยผู้ให้บริการขนส่ง และเจ้าของสินค้าจะยอมรับใบเสนอราคา
  เจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่ง อาจยกเลิกคำขอขนส่ง และใบเสนอราคาเมื่อใดก็ได้ ก่อนที่เจ้าของสินค้าจะชำระเงินให้กับ Platform และผู้ให้บริการขนส่งได้รับการแจ้งเตือน หรือได้รับอีเมลจาก Cargo Link เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเจ้าของสินค้าได้ยอมรับใบเสนอราคาของผู้ให้บริการขนส่ง
  2.3 ข้อเสนอการขนส่ง: ผู้ให้บริการขนส่งอาจโพสต์ข้อเสนอการขนส่งสินค้าในบริการ Platform ผู้ให้บริการขนส่งควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับรถบรรทุก และการเดินทางตามที่จำเป็นสำหรับการโพสต์ข้อเสนอการขนส่งสินค้าในบริการ Platform เมื่อข้อเสนอการขนส่งจากการโพสต์โดย Cargo Link ได้รับการยอมรับ รายละเอียดของข้อเสนอการขนส่งจะถูกโพสต์ลงในบริการ Platform หลังจากระยะเวลาหนึ่งแล้วข้อเสนอการขนส่งจะแสดงให้เจ้าของสินค้าทั้งหมด หรือเจ้าของสินค้าบางรายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งเจ้าของสินค้าอาจดูรายการข้อเสนอการขนส่งที่มีอยู่ในพื้นที่ของพวกเขาได้ตลอดเวลา และส่งข้อเสนอตอบกลับเพื่อตอบสนองข้อเสนอการขนส่งผ่านบริการ Platform เจ้าของสินค้าควรให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่จำเป็นสำหรับการโพสต์ข้อเสนอตอบกลับลงในบริการ Platform
  ผู้ให้บริการขนส่งที่มีข้อเสนอการขนส่งที่ยอมรับโดยเจ้าของสินค้า จะได้รับการรับเหมาให้ดำเนินบริการขนส่ง เมื่อสรุปการทำธุรกรรมบน Platform แล้ว บริการ Platform จะแจ้งเตือนให้ผู้ให้บริการขนส่งทราบว่าข้อเสนอการขนส่งได้รับการยอมรับแล้ว เจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่ง จะได้รับข้อมูลการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของกันและกัน เจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งแต่ละรายมีหน้าที่จัดหาและใช้โทรศัพท์ของตนเองเพื่อใช้กับการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของบริการขนส่ง ซึ่ง Cargo Link อาจจะเชื่อมระหว่างเจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกบริการ Platform เป็นครั้งคราว
  ผู้ให้บริการขนส่ง และเจ้าของสินค้า จะต้องรับผิดชอบข้อมูลในข้อเสนอการขนส่ง และข้อเสนอ ซึ่ง Cargo Link จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ในข้อเสนอการขนส่ง และข้อเสนอ และ Cargo Link ไม่รับประกันว่าข้อเสนอการขนส่งจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าของสินค้า และข้อเสนอตอบกลับจะได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการขนส่ง
  ผู้ให้บริการขนส่ง และเจ้าของสินค้า อาจยกเลิกข้อเสนอการขนส่ง และข้อเสนอตอบกลับเมื่อใดก็ได้ ก่อนที่เจ้าของสินค้าจะชำระเงินให้กับ Platform และผู้ให้บริการขนส่งได้รับการแจ้งเตือน หรือได้รับอีเมลจาก Cargo Link เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเจ้าของสินค้าได้ยอมรับใบเสนอราคาของผู้ให้บริการขนส่ง
  2.4 ข้อตกลงการขนส่ง: จะเป็นข้อตกลงสำหรับการให้บริการขนส่งที่จัดทำขึ้นระหว่าง Cargo Link และเจ้าของสินค้าบน Platform เมื่อใดก็ตามที่ใบเสนอราคา หรือข้อเสนอตอบกลับได้รับการยอมรับจากเจ้าของสินค้าแล้ว (“ข้อตกลงการขนส่ง”) เจ้าของสินค้าอาจยกเลิกข้อตกลงการขนส่งในเวลาใดก็ได้บน Platform เมื่อเจ้าของสินค้ากระทำเช่นนั้น ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการขนส่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติบน Platform ดังกล่าว และเจ้าของสินค้าจะต้องรับผิดชอบค่าปรับต่อ Cargo Link ตามอัตราที่ระบุไว้ในวรรค 2.6 ด้านล่าง
  2.5 ข้อตกลงสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง: จะเป็นข้อตกลงระหว่าง Cargo Link และผู้ให้บริการขนส่งบน Platform สำหรับการให้บริการการขนส่งไปยังเจ้าของสินค้าเมื่อใดก็ตามที่ใบเสนอราคาหรือข้อเสนอตอบกลับได้รับการยอมรับโดยเจ้าของสินค้าหรือผู้ให้บริการขนส่งแล้ว (“ข้อตกลงสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง”) ผู้ให้บริการขนส่งอาจยกเลิกข้อตกลงสำหรับผู้ให้บริการขนส่งได้ตลอดเวลาบน Platform เมื่อผู้ให้บริการขนส่งกระทำเช่นนั้น ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของสินค้าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติบน Platform ดังกล่าว และผู้ให้บริการขนส่งจะต้องรับผิดชอบค่าปรับต่อ Cargo Link ตามอัตราที่ระบุไว้ในวรรค 2.6 ด้านล่าง:
  2.6 การยกเลิกข้อตกลงการขนส่งหรือข้อตกลงสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง: เมื่อข้อตกลงการขนส่ง หรือข้อตกลงสำหรับผู้ให้บริการขนส่งถูกยกเลิกโดยเจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่ง ค่าปรับที่จ่ายให้กับ Cargo Link จะเป็นไปตามอัตราดังนี้:
  1) การยกเลิกก่อน 48 ชั่วโมงขึ้นไป  ก่อนเวลาการโหลดสินค้าที่ตกลงกันไว้: 15% ของค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ตกลงกันไว้
  2) การยกเลิกระหว่าง 48 ถึง 36 ชั่วโมง ก่อนเวลาการโหลดสินค้าที่ตกลงกันไว้: 25% ของค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ตกลงกันไว้
  3) การยกเลิกระหว่าง 36 ถึง 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาการโหลดสินค้าที่ตกลงกันไว้: 35% ของค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ตกลงกันไว้
  4) การยกเลิกระหว่าง 24 ถึง 18 ชั่วโมง ก่อนเวลาการโหลดสินค้าที่ตกลงกันไว้: 45% ของค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ตกลงกันไว้
  5) การยกเลิกระหว่าง 18 ถึง 12 ชั่วโมง ก่อนเวลาการโหลดสินค้าที่ตกลงกันไว้: 55% ของค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ตกลงกันไว้
  6) การยกเลิกระหว่าง 12 ถึง 8 ชั่วโมง ก่อนเวลาการโหลดสินค้าที่ตกลงกันไว้: 60% ของค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ตกลงกันไว้
  7) การยกเลิกระหว่าง 8 ถึง 6 ชั่วโมง ก่อนเวลาการโหลดสินค้าที่ตกลงกันไว้: 65% ของค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ตกลงกันไว้
  8) การยกเลิกระหว่าง 6 ถึง 4 ชั่วโมง  ก่อนเวลาการโหลดสินค้าที่ตกลงกันไว้: 70% ของค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ตกลงกันไว้
  9) การยกเลิกน้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาการโหลดสินค้าที่ตกลงกันไว้: 100% ของค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ตกลงกันไว้
 2. 2.7 ใบนำส่งสินค้า: เมื่อข้อตกลงการขนส่ง และข้อตกลงสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง ได้ถูกทำบน Platform ผู้ให้บริการขนส่งจะกำหนดยานพาหนะและคนขับที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินบริการขนส่ง ใบนำส่งสินค้าสำหรับการจัดส่งสินค้าจะถูกสร้างขึ้นบน Platform
  หลังจากหักค่าใช้จ่ายจำนวน 15% ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการ Platform ยอดเงินคงเหลือจะถูกชำระให้กับฝ่ายที่ยกเลิกเพื่อชดเชยการยกเลิก
 3. ทำสัญญาแล้ว ใบนำส่งสินค้า(Waybill) จะถูกสร้างขึ้นบน Platform และแจ้งเตือนให้เจ้าของสินค้า และคนขับ ทราบเพื่อการดำเนินงาน ใบนำส่งสินค้าเป็นหลักฐานเบื้องต้นของการรับสินค้าโดยผู้ให้บริการขนส่ง โดยสภาพปกติภายนอกที่ชัดเจนของการขนส่งสินค้า (ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ใบนำส่งสินค้าจะมีสองส่วนหลัก ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลการขนส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา หรือข้อเสนอตอบกลับ และอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับสินค้าจริงที่บรรทุก และส่งมอบพร้อมช่องว่างสำหรับลายเซ็นของเจ้าของสินค้า, คนขับ และผู้รับ หลังจากเสร็จสิ้นการโหลดสินค้าและการส่งมอบสินค้า คนขับจะอัพโหลดไปยังบริการ Platform ผ่านทาง Mobile App ของคนขับพร้อมรูปถ่ายของใบนำส่งสินค้า(Waybill) ที่ลงนามโดยเจ้าของสินค้า และคนขับในการโหลดสินค้า และโดยผู้รับ และคนขับที่ส่งมอบเป็นหลักฐานของการโหลดสินค้า และการจัดส่ง ซึ่งหลักฐานการโหลดสินค้า และการจัดส่งเหล่านี้ จะได้รับแจ้งไปยังเจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่ง ผ่านทางอีเมล์และ/หรือ Mobile App

ข้อ 3: ใบอนุญาต, ข้อจำกัด และข้อบังคับ 

 1. 3.1 บัญชีผู้ใช้: ในการใช้คุณสมบัติของบริการ Platform คุณต้องลงทะเบียนบัญชีกับ Cargo Link (“บัญชี”) และให้ข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด โดยแบบฟอร์มการลงทะเบียนบน Platform หรือ Mobile App คุณรับรองและรับประกันว่า: (ก) ข้อมูลการลงทะเบียนที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณกรอกเป็นความจริงและถูกต้อง; และ (ข) คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยทำตามคำแนะนำบนบริการ Platform คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ แต่ละบัญชีสามารถใช้เพื่อเข้าถึงบริการ Platform พร้อมกันได้เพียงหนึ่ง (1) ครั้งต่อการเข้าสู่ระบบเท่านั้น คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Cargo Link ให้ทราบทันทีหากมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสงสัยว่ามีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ Cargo Link ไม่สามารถ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น
  3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก: การลงทะเบียนบัญชีใน Platform บัญชีของผู้ให้บริการขนส่งยอมรับที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนต่อจำนวนรถบรรทุกที่ลงทะเบียนใน Platform ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนนี้จะถูกโพสต์บน Platform และแจ้งให้ผู้ให้บริการขนส่งทุกรายทราบ ซึ่งค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของ Cargo Link โดย Cargo Link จะแจ้งเตือนไปยังบัญชีของผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมดเมื่อมีการแก้ไขในแต่ละครั้ง
  3.3 Platform และข้อบังคับ: Cargo Link และผู้ให้การอนุญาต ที่ใช้บังคับในที่นี่จะให้สิทธิ์การเพิกถอน, ไม่ผูกขาด, ไม่สามารถโอนถ่าย, ไม่สามารถมอบหมาย และจำกัดการใช้งานบริการ Platform ธุรกิจภายในของคุณเท่านั้น ตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้แก่คุณอย่างชัดแจ้งนั้น จะถูกสงวนไว้ให้ Cargo Link และผู้ให้การอนุญาตเท่านั้น
    คุณจะต้องไม่ (1) ใบอนุญาตหลัก, ใบอนุญาตรอง, ขาย, ขายต่อ, โอน, มอบหมาย, แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำ Platform ให้บุคคลที่สามไม่ว่าในทางใดก็ตาม (2) แก้ไข หรือทำการดัดแปลงผลงานบน Platform; (3) สร้าง “ลิงก์” อินเทอร์เน็ตไปยั Platform บนเซิร์ฟเวอร์อื่น หรืออุปกรณ์ไร้สาย หรืออุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ต (4) เข้าถึง Platform เพื่อ (ก) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันได้ (ข) สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด, คุณสมบัติ, ฟังก์ชั่น หรือกราฟิกของ Platform ที่คล้ายกัน (ค) คัดลอก, คุณสมบัติ, ฟังก์ชั่น หรือกราฟิกของ Platform หรือยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ไม่มีส่วนใดของบริการ Platform ที่สามารถคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, เผยแพร่, ดาวน์โหลด, แสดง, โพสต์หรือส่งในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ (5) เปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติ หรือสคริปต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, viruses หรือ worms หรือโปรแกรมใดๆ ที่อาจร้องขอมัลติเซิร์ฟเวอร์ต่อวินาทีหรือเป็นภาระ หรือขัดขวางการดำเนินการและ/หรือประสิทธิภาพของ Platform (6) ใช้ robot, spider, site search/retrieval application หรือด้วยตนเอง หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการเพื่อดึงข้อมูล retrieve, index, “data mine” หรือทำซ้ำ หรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง หรือการนำเสนอบริการ Platform หรือเนื้อหาของบริการ (7) โพสต์, แจกจ่าย หรือทำซ้ำในทางใดๆ ในส่วนเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวก่อน (8) ลบลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่นใดที่มีอยู่ในบริการ Platform
    คุณจะต้องไม่ใช้ Platform เพื่อ: (1) ส่งสแปม หรือข้อความซ้ำซ้อน หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์; (2) ส่ง หรือจัดเก็บเนื้อหาที่ละเมิด, ลามก, คุกคาม, อนาจาร, หมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมาย หรือการละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม (3) ส่งเนื้อหาที่มี software viruses, worms, trojan, horses หรือโค้ดคอมพิวเตอร์, files, scripts, agents, programs ที่เป็นอันตรายต่างๆ (4) แทรกแซง หรือขัดขวางความสมบูรณ์ หรือประสิทธิภาพของ Platform หรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น (5) พยายามเข้าถึง Platform หรือ Platform ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ (6) ปลอมตัวเป็นบุคคลใดๆ หรือนิติบุคคล หรือบิดเบือนความจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือนิติบุคคล (7) ละเว้นจากการกระทำใดๆ ที่อาจทำลายชื่อเสียงของ Cargo Link หรือที่น่าสงสัย 
    คุณรับทราบ และยอมรับว่าความพร้อมใช้งาน Mobile App นั้นขึ้นอยู่กับบุคคลที่สาม (“App Store”) เช่น Apple App Store หรือ Google Play คุณรับทราบว่าข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Cargo Link ไม่ใช่กับ App Store ซึ่ง App Store แต่ละอันอาจมีข้อกำหนด และเงื่อนไขของตนเอง ซึ่งคุณต้องยอมรับก่อนการดาวน์โหลด Mobile App อยู่ก่อนแล้ว คุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม และการได้รับอนุญาตของคุณในการใช้ Mobile App นั้นเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดที่บังคับใช้ของ App Store 
  3.4 ข้อจำกัดบางประการ: ผู้ใช้สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Cargo Link สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Platform โดยทำตามคำแนะนำบนบริการ Platform คุณยอมรับว่า Cargo Link อาจไม่ได้ให้การสนับสนุนทุกๆอย่างในเวลาที่คุณร้องขอ หรือตามที่คุณคาดหวัง และจะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
    บริการ Platform, Platform อาจมีข้อจำกัด, มีความล่าช้า และมีปัญหาอื่นๆ ในการใช้อินเทอร์เน็ต และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่คุณ หรือเป็นความผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สาม, ไม่ได้เชื่อมต่อ, อยู่นอกระยะ, ปิด หรือไม่ทำงาน ซึ่ง Cargo Link จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า, การส่งมอบที่ล้มเหลว, ความเสียหายที่เกิดจากปัญหาต่างๆ
    ในกรณีของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Intermodal) และ/หรือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) ระหว่างประเทศ, บริการ Platform, Platform รวมถึงการติดตามการขนส่ง และอัพโหลดเอกสาร อาจมีข้อจำกัด, มีความล่าช้า และเกิดปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ไป, การใช้โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และบริการโรมมิ่งข้อมูล

ข้อ 4: เงื่อนไขการส่งสินค้า, การเป็นตัวแทน และการรับประกัน

 1. 4.1 การเป็นตัวแทน และการรับประกัน: หากไม่ได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากระหว่างเจ้าของสินค้า และ Cargo Link หากคุณเป็นเจ้าของสินค้า  คุณจะเป็นตัวแทน, รับประกัน และให้สัญญาที่ว่า:
  1) คุณจะใช้บริการ Platform เพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการใช้งานเท่านั้น คุณจะไม่ใช้ Platform และบริการ Platform เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากการรับบริการ Platform คุณจะไม่ใช้ Platform เพื่อก่อให้เกิดการรบกวน, ความรำคาญ, ความไม่สะดวก หรือทำการจองปลอม 
  2) คุณเป็นเจ้าของสินค้าที่จัดส่ง หรือมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการจัดส่งสินค้าดังกล่าว และได้รับอนุญาตให้ทำ และผูกพันกับเจ้าของตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ คุณจะไม่ใช้บริการ Platform ในการส่ง หรือจัดเก็บเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
  3) คุณตระหนัก และเข้าใจว่าทั้ง Cargo Link และผู้ให้บริการขนส่ง จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีความล่าช้า หรือไม่ได้รับสินค้าที่ขนส่งด้วยเหตุผลของรายละเอียดการโหลดสินค้าผิดพลาดดังที่กล่าวมา ในกรณีที่คนขับมาถึงที่จุดโหลดสินค้า และรอเกินกว่าสามสิบ (30) นาที เพื่อให้คุณส่งมอบสินค้า คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนี้จะถูกคำนวณตามอัตราส่วนของค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ตกลงบน Platform และที่อัตรา 05% ต่อชั่วโมง ตามความล่าช้า ค่าธรรมเนียมเพิ่มนี้จะปรากฏในใบแจ้งหนี้สุดท้าย และคุณเป็นผู้จ่าย
  4) คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำประกันภัยใดๆ เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่คาดการณ์ไว้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่คุณใช้บริการ Platform ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการขนส่งที่ใช้บริการ Platform ซึ่งรายละเอียดความคุ้มครอง, จำนวนเงินเอาประกันภัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยของผู้ให้บริการขนส่ง กระบวนการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทประกันภัยของผู้ให้บริการขนส่ง
  5) คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความรับผิดใดๆ และความรับผิดทั้งหมด ซึ่งผลหรือสิ่งที่เป็นผลมาจากรายการการขนส่งดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงความเสียหายต่อทรัพย์สิน, การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตด้วย
  6) คุณมีหน้าที่ประสานงานกับผู้รับเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับได้รับสินค้า เมื่อคนขับมาถึงยังสถานที่จัดส่ง หากคนขับและฝ่ายบริการของ Cargo Link ไม่สามารถติดต่อผู้รับได้ตามหมายเลขติดต่อที่คุณให้ไว้ คุณรับทราบว่าคนขับรถและ/หรือฝ่ายบริการของ Cargo Link จะติดต่อคุณและส่งคืนการจัดส่งสินค้าให้คุณ ซึ่งคุณต้องรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมการเดินทางกลับตามจำนวนเทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมการเดินทาง
  7) คุณรับประกันตามประเภทของสินค้า ว่าสินค้าได้รับการจัดเตรียมบรรจุ และทำเครื่องหมายอย่างถูกต้อง และการเตรียมการบรรจุ และการทำเครื่องหมายนั้น เหมาะสมกับการดำเนินงานใดๆ ที่มีผลต่อสินค้า และลักษณะของสินค้า ในกรณีที่มีสถานที่ส่งหลายแห่ง คุณทราบว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำหมายเลขประจำรายการที่จะจัดส่งในแต่ละครั้งตามสถานที่ส่ง คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งหมดหรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันกับสินค้า ซึ่งเป็นผลจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติในส่วนนี้ รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้
  8) คุณตระหนัก และยอมรับว่าคนขับมีสิทธิที่จะปฏิเสธการยอมรับ และการขนส่งสินค้าใดๆ ซึ่งในความเห็นของคนขับไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย หรือถูกกฎหมายได้ และ Cargo Link และผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธดังกล่าว
  9) คุณตระหนัก และยอมรับว่าในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คนขับมีสิทธิที่จะเปิดตู้สินค้าเพื่อตรวจสอบ และตรวจดูสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ อย่างไรก็ตามคนขับจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะของการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
  10) คุณเข้าใจว่าการติดตามตำแหน่งที่ตั้งของการจัดส่งของคุณผ่านบริการ Platform ไม่รับประกันว่าการจัดส่งสินค้าดังกล่าวจะถูกส่งให้กับคุณตามเวลาที่กำหนด
  11) เมื่อร้องขอบริการ Platform เกี่ยวกับการจัดส่งใดๆ ที่มีอาหารบรรจุที่อยู่ภายใน โดยภายใต้ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในพื้นที่ เจ้าของสินค้าจะต้องรับผิดชอบในการโพสต์แต่เพียงผู้เดียว และรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะโพสต์, ภาระผูกพันในการจัดการที่จำเป็นในการจัดการอาหารอย่างปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ หากมีการร้องขอการขนส่งสินค้าที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ โดยไม่คำนึงถึงว่าอยู่ภายใต้ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจ้าของสินค้าจะโพสต์ช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ และรับทราบ และตกลงว่าภาระหน้าที่ของ Cargo Link และผู้ให้บริการขนส่งต้องเป็นไปตามการตรวจสอบอุณหภูมิที่จะถูกจำกัด ดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์ pre-cooling เพื่อทำความเย็นตามช่วงอุณหภูมิที่ได้ร้องขอ (2) การอนุญาตให้ตัวโหลด และตัวรับสัญญาณ ใช้อุณหภูมิในช่วงเวลาการโหลดสินค้า และการยกเลิกการโหลดสินค้าตามลำดับ และ (3) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งในช่วงอุณหภูมิที่ได้ร้องขอซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
  12) คุณยอมรับว่าบริการ Platform ที่มีให้อยู่บนพื้นฐานของความพยายามอย่างสมเหตุสมผล และการใช้บริการ Platform ของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cargo Link ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
  13) คุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม และปฏิบัติตามข้อความแจ้งเตือนทั้งหมด, การแจ้งเตือนทางอีเมล ซึ่ง Platform อาจส่งถึงคุณในระหว่างที่คุณใช้บริการ Platform อยู่ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบในกรณีที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
  4.2 การไม่ชักชวน: ด้วยการใช้บริการ Platform คุณจะต้องไม่เสนอข้อเสนอสำหรับการขนส่งสินค้าไปยังผู้ให้บริการขนส่งรายใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม ต่อผู้ให้บริการขนส่งครั้งแรกที่คุณเสนอบริการบน Platform ได้ตลอดเวลาที่บัญชีของคุณในบริการ Platform ยังคงทำงาน (Active)อยู่ หรือ 12 เดือน หลังจากบัญชีของคุณหมดอายุ หรือถูกยกเลิกแล้ว โดยหากคุณฝ่าฝืนข้อตกลงในส่วนนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ให้กับ Cargo Link 30% ของจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งโดยการละเมิดข้อกำหนดนี้ คุณอนุญาตให้ Cargo Link ตรวจสอบเอกสารและบันทึกธุรกิจทั้งหมดของคุณซึ่งจำเป็นต่อ Cargo Link เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้
  4.3 สิ่งของต้องห้าม: เจ้าของสินค้าจะไม่ใช้บริการ Platform เพื่อจัดส่งรายการสินค้าตามด้านล่าง และไม่มีความรับผิดชอบทั้งหมดหรือความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ให้บริการขนส่งและ Cargo Link ที่เกี่ยวกับความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ต่อไปนี้:
  1) สินค้าต้องห้าม หรือสิ่งของผิดกฎหมาย, อันตราย, มีกัมมันตภาพรังสี, วัตถุอันตราย, ไม่ปลอดภัย หรือเป็นที่น่ารังเกียจ 
  2) ทองคำแท่ง, โลหะมีค่า, วัตถุโลหะมีค่า, ทอง, เงิน, ทองคำขาว, หินมีค่าหรือกึ่งมีค่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพชร, มรกต, ไพลิน และทับทิม) และเครื่องประดับที่มีราคา ซึ่งประกอบด้วยเครื่องประดับที่ทำจากโลหะมีค่าและมีค่า;
  3) เงิน, หลักทรัพย์, บัญชี, ตั๋วเงิน, สกุลเงิน, แสตมป์อาหาร, สลากกินแบ่ง, ธนบัตร, ธนบัตรธนาคาร, เหรียญ, พันธบัตร, ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือหลักฐานทางหนี้สิน, หนังสือเดินทาง, ตั๋ว, เอกสาร, ต้นฉบับบันทึก หรือเอกสารที่มีค่าอื่นๆ
  4) งานศิลปะที่มีคุณค่าซึ่งรวมถึงวัตถุโบราณ, ภาพวาด, ประติมากรรม, สิ่งทอ, ของสะสม หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อจัดแสดง หรือ
  5) รายการสินค้าอื่นๆ ที่ต้องการขั้นตอนพิเศษในการยอมรับ, การจัดการ และการโหลดสินค้า แต่ไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนในบริการ Platform ถึงลักษณะบริการ และข้อกำหนดในการจัดการ และการโหลดสินค้า เพื่อให้ผู้ให้บริการขนส่งตระหนัก
  4.4 การชดใช้ค่าเสียหายของเจ้าของสินค้า: คุณตกลงที่จะปกป้อง, ชดใช้ให้กับ Cargo Link ทั้งหมด และผู้ให้การอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะเพียงบริษัทแม่, บริษัทย่อย, บริษัทในเครือ, เจ้าหน้าที่, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, สมาชิก, ทนายความ และตัวแทน ไม่ให้เป็นอันตราย และการเครม, ค่าใช้จ่าย, ความเสียหาย, การสูญเสีย, หนี้สิน และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าใช้จ่ายและ/หรือการดำเนินการด้านกฎหมาย) (เรียกโดยรวมว่า “การเครม”) ที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่คุณหรือตัวแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง : (1) การใช้บริการ Platform ; (2) การใช้ หรือการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้; (3) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อื่นๆ (4) การละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้; (5) การละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ ไม่ว่าจะอ้างถึงในที่นี้หรือไม่ (6) เนื้อหาการจัดส่งสินค้าของคุณ; (7) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งที่จัดให้ผ่านบริการ Platform หรือ (8) การใช้ หรือการใช้บริการ Platform และ/หรือ Platform ในทางที่ผิดของคุณ โดย Cargo Link ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในการป้องกัน และควบคุมเฉพาะเรื่องใดๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คุณ และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการเรียกร้องค่าเสียหาย ข้อผูกพันข้างต้นจะไม่นำไปใช้กับขอบเขตอำนาจของศาลที่เหมาะสมได้กำหนดการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนาของ Cargo Link คุณตกลงที่จะไม่ชำระเงินให้กับเรื่องใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cargo Link ซึ่ง Cargo Link จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเครม, การกระทำ หรือการดำเนินการใดๆ ในการชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับ Cargo Link นี้ จะใช้โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใด ในสัญญาแยกต่างหากระหว่าง Cargo Link และบุคคลที่สาม นอกจากนี้คุณยังสละสิทธิ์การเรียกร้อง หรือความต้องการใดๆ ระหว่างคุณกับ Cargo Link ที่เกี่ยวข้องกับค่าต้นทุน, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณ หรือตัวแทนของคุณ

ข้อ 5: ความรับผิดชอบ, ภาระหน้าที่ และข้อจำกัด ของ Cargo Link 

 1. 5.1 การยอมรับต่อภาระหน้าที่: Cargo Link เป็นตัวแทน, รับประกัน และทำข้อตกลงว่า:
 2. 1) Cargo Link เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่มาจากบริการขนส่ง ไม่ว่าส่วนใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลจากบริการขนส่ง และบริการ Platform ที่ให้ไว้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงความเสียหายต่อทรัพย์สิน, การสูญหายของสินค้า, ความเสียหาย หรือล่าช้า, การบาดเจ็บ และเสียชีวิต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ Cargo Link และทรัพย์สินของผู้รับเหมาเอง และพนักงาน) ภาระหน้าที่ของ Cargo Link ในทุกๆ กรณีจะต้องเป็นในฐานะผู้ให้บริการขนส่งโดยบรรทุก ภาระหน้าที่ของ Cargo Link นั้น จำกัดอยู่ที่จำนวนเงินเต็มจำนวนของความสูญเสียนั้น, ความเสียหาย, ต้นทุน หรือความรับผิดชอบอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงวงเงินประกันใดๆ หรือภายใต้ข้อจำกัดของความรับผิดของผู้ให้บริการขนส่งตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศกำหนด โดยที่เจ้าของสินค้าใช้บริการขนส่ง แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะน้อยกว่ากัน
 3. 2) Cargo Link และผู้ให้บริการขนส่ง จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย, ความเสียหาย หรือความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าที่มอบหมายให้ผู้ให้บริการขนส่ง ในกรณีที่ Cargo Link และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งพิสูจน์ได้ว่าความสูญเสีย, ความเสียหาย หรือความล่าช้านั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือโดยความผิดพลาดของเจ้าของสินค้า, ผู้ส่ง หรือผู้รับ
 4. 3) Cargo Link และผู้ให้บริการขนส่ง จะไม่รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ใดๆ และภาระหน้าที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลมาจากลักษณะของสินค้าที่จัดส่งดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงความเสียหายต่อทรัพย์สิน, การบาดเจ็บ และเสียชีวิต
 5. 5.2 การแจ้งเครม และการจัดการแก้ปัญหา: ในกรณีที่มีการสูญหาย หรือความเสียหาย เจ้าของสินค้าจะต้องพยายามยื่นข้อเรียกร้องแจ้งการเครมไปยัง Cargo Link ภายในสิบ (10) วันหลังเกิดเหตุการณ์ และไม่ช้ากว่าหนึ่ง (1) เดือนหลังเกิดเหตุการณ์ Cargo Link จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาการเรียกร้องแจ้งการเครมกับเจ้าของสินค้า และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการขนส่ง, ตัวแทน และการรับประกัน

 1. 6.1 ข้อกำหนดขั้นต่ำของผู้ให้บริการขนส่ง: ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง คุณเป็นตัวแทน, รับประกัน และทำข้อตกลงว่า:
  1) คุณได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน, มีใบอนุญาต และการอนุมัติที่จำเป็น เพื่อเป็นผู้ให้บริการขนส่งซึ่งให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการจัดส่งสินค้า และคุณไม่ได้รับการจัดอันดับความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในเมืองหรือประเทศของคุณ
  2) คุณจะรับ และรักษาการประกันภัยระหว่างการจัดส่งตลอดเวลาในขณะที่ให้บริการ ตามข้อจำกัดของนโยบาย และตามกฎหมายที่บังคับใช้
  3) คุณจะดำเนินการประกันค่าชดเชยแรงงาน และประกันภัยรถยนต์ หรือเทียบเท่าตามที่กฎหมายกำหนด
  4) ประกันภัยรถยนต์ของคุณ ครอบคลุมรถยนต์ทุกคันที่คุณจะใช้เพื่อดำเนินการกับบริการภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้
  5) คุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า Cargo Link มีการแจ้งการยกเลิก หรือแก้ไขเงื่อนไขการประกันใดๆ ที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้อย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า ก่อนการยกเลิก หรือการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการประกันภัยที่จำเป็น คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Cargo Link สำหรับความล้มเหลวใดๆ ในการรักษาการประกันภัยดังกล่าวข้างต้น หรือแจ้ง Cargo Link อย่างทันถ่วงทีหากเกิดความล้มเหลวดังกล่าวขึ้น
  6) คุณจะไม่ยอมรับการจัดส่งสินค้า หรือดำเนินการบริการใดๆ ที่ไม่รวมอยู่ในนโยบายการประกันของคุณ
  6.2 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ: คุณเป็นตัวแทน, รับประกัน และทำข้อตกลงว่า:
  1) คุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการให้บริการการขนส่งในฐานะผู้ให้บริการขนส่งและประสงค์ที่จะให้บริการขนส่งรับเหมาโดย Cargo Link
  2) ทั้งในขณะนี้ และในช่วงเวลาทั้งหมดที่คุณดำเนินการจัดส่งสินค้าผ่านบริการ Platform คุณต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องการอนุญาต, การลงทะเบียน, การอนุมัติ และมีอำนาจภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อให้บริการการขนส่งภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ โดยสินค้า, ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ และคำแนะนำพิเศษของเจ้าของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่งทั้งหมดที่คุณให้ให้บริการ
  3) คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของท้องถิ่น และข้อบังคับของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรมการขนส่งทางบก
  4) ในขอบเขตที่คุณจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คุณได้ดำเนินการ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการขนส่ง โดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ซึ่งใช้กับการขนส่งสินค้าอย่างน้อยสองรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน ภายใต้ข้อตกลงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในประเทศเดียว และกรอบความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งระหว่างรัฐ และกรอบความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรับผิดชอบเรียกค่าใช้จ่ายการขนสินค้าไปยังสถานที่ที่กำหนด สำหรับการจัดส่งในประเทศอาเซียนต่างๆ
  5) รถยนต์ และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้นั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของประเทศที่คุณใช้บริการ Platform รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถตู้, รถบรรทุก และยานพาหนะอื่นๆ, ระเบียบการใช้เครื่องทำความเย็นในระหว่างการขนส่ง, ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม, ระเบียบการขนส่งวัตถุอันตราย ฯลฯ
  6.3 ความปลอดภัย: คุณเป็นตัวแทน, รับประกัน และทำข้อตกลงว่า
  1) คุณจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ในเวลาที่คุณได้รับคะแนนของคุณไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขกับกรมการขนส่งทางบกในจังหวัด หรือหากคุณได้รับการประเมินความปลอดภัยเชิงลบจากหน่วยงานของรัฐหรือจังหวัดใดๆ
  2) คุณจะแจ้งให้ Cargo Link ทราบทันที หากคะแนนความปลอดภัยของคุณไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือมีเงื่อนไข หรือหากคุณได้รับการประเมินความปลอดภัยเชิงลบจากหน่วยงานของรัฐหรือในจังหวัดที่มีเขตอำนาจในการดำเนินงานของคุณ
  6.4 รถบรรทุก และอุปกรณ์: ในส่วนที่เกี่ยวกับรถบรรทุก และอุปกรณ์ (รวมเรียกว่า “อุปกรณ์”) ที่คุณใช้เพื่อดำเนินการให้บริการขนส่งภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ คุณเป็นตัวแทน, รับประกัน และทำข้อตกลงว่า
  1) คุณจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการให้บริการการขนส่ง ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ และจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว (รวมถึงค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย)
  2) คุณจะจัดหาอุปกรณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลของรัฐบาลที่ใช้บังคับทั้งหมด, การทดสอบ, ความต้องการ, การออกใบอนุญาต, สิทธิครอบครอง, ใบอนุญาต และการลงทะเบียน และคุณภาพที่เพียงพอ และปริมาณเพื่อตอบสนองความต้องการการขนส่งของการจัดส่งแต่ละครั้ง ที่คุณตอบรับการขนส่งสินค้า
  3) อุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณใช้สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารจะเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการขนส่งอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด จะต้องสะอาด, แห้ง, ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือน่ารังเกียจ, แมลง และปราศจากหนู และไม่เคยถูกใช้เพื่อการขนส่งขยะของเสีย
    Cargo Link อาจทำการตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุมัติบัญชีผู้ให้บริการขนส่งในบริการ Platform และอาจทำการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาบัญชี แม้จะมีการตรวจสอบเหล่านี้ แต่คุณยังต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดนี้ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
  6.5 บุคลากรและบริการ: ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานของคุณ ผู้ที่ดำเนินการบริการขนส่งตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ คุณเป็นตัวแทน, รับประกัน และทำข้อตกลงว่า:
  1) คุณจะจ้าง และรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อพนักงานทุกคน รวมถึงคนขับที่ว่าจ้าง หรือทำสัญญา เพื่อให้บริการขนส่ง
  2) คุณจะจ่ายค่าแรง และการประกันภัยของบุคลากรตามความเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประกันค่าชดเชยต่อผู้ปฏิบัติงาน
  3) คุณมั่นใจได้ว่าเวลางานของพนักงานของคุณเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  4) คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำ และการละเว้นการกระทำของคนขับของคุณ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  5) คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับการสัมภาษณ์, การว่าจ้าง, การฝึกอบรม, การลงโทษทางวินัย และการเลิกจ้างคนขับ และพนักงานอื่นๆ
  6) คุณจะต้องใช้คนขับ และพนักงานปฏิบัติการอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเพื่อดำเนินการบริการทั้งหมดที่พนักงานมีส่วนร่วม 
  7) คุณจะขนส่งสินค้าทั้งหมดที่ได้รับการยอมรับผ่านบริการ Platform รถบรรทุก และกับคนขับที่คุณลงทะเบียนไว้ในบริการ Platform ภายใต้บัญชีผู้ให้บริการขนส่งของคุณ และอนุมัติโดย Cargo Link โดยคุณไม่สามารถใช้รถบรรทุก และคนขับที่ไม่ได้รับอนุมัติจาก Cargo Link สำหรับการขนส่งสินค้า หากคุณฝ่าฝืนข้อตกลงในส่วนนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการฝ่าฝืน และ Cargo Link ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่งสำหรับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกและ/หรือคนขับที่ไม่ได้รับอนุมัติจาก Cargo Link
  8) คุณจะต้องแน่ใจว่าคนขับของคุณจะแจ้งให้เจ้าของสินค้าทราบเกี่ยวกับการมาถึง และความพร้อมสำหรับการโหลดสินค้า และอัพโหลดไปยังบริการ Platform เพื่อพิสูจน์การโหลดสินค้า และหลักฐานการส่งสินค้า
  9) คุณจะต้องแน่ใจว่าในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับคนขับของคุณ ซึ่งจะต้องเปิดสินค้าเพื่อตรวจสอบนั้น คนขับจะแจ้งให้ Cargo Link และเจ้าของสินค้าทราบถึงสถานะของการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  10) คุณจะต้องแน่ใจว่าคนขับของคุณทำการตรวจทางกายภาพ ตามเอกสารที่ได้รับ และการปล่อยสินค้า ทราบความแตกต่างก่อนลงชื่อ และรักษา และการขนส่งสินค้า และการเรียกร้องเครมสินค้าเสียหาย 
  11) ผู้ให้บริการขนส่งรับทราบ และตกลงว่าการยอมรับการขนส่งอาหาร ภายใต้ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในจังหวัดและ/หรือรัฐ ผู้ให้บริการขนส่งจะต้อง: (1) ปฏิบัติตามกฎหมายกฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการหรือการขนส่งอาหารดังกล่าว (2) ผู้ให้บริการขนส่งจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้รับการดูแลรักษา เช่นการขนส่งอาหารดังกล่าวอุปกรณ์ของผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อน หรือการเจือปนในอาหาร (3) ผู้ให้บริการขนส่งและพนักงานจะปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่เจ้าของสินค้ามอบให้ รวมถึงสิ่งที่ได้รับผ่านทางบริการ Platform เกี่ยวกับการโหลดสินค้า และการจัดการอาหาร และ (4) พนักงานของผู้ให้บริการขนส่งทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น หากเจ้าของสินค้าได้ร้องขอการขนส่งที่มีการควบคุมอุณหภูมิแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งจะต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์การขนส่งนั้นต้องทำการเตรียมความเย็นก่อนตามช่วงอุณหภูมิที่เจ้าของสินค้าร้องขอ และนอกจากจะมีคำแนะนำอื่นจากเจ้าของสินค้า คุณจะต้องรักษาความสามารถในการบันทึกอุณหภูมิตลอดเวลาระหว่างการขนส่ง และส่งบันทึกอุณหภูมิให้กับเจ้าของสินค้าเมื่อมีการร้องขอ
  6.6 คำแนะนำของเจ้าของสินค้า: โดยไม่จำกัดตามบทบัญญัติใดๆข้างต้น หากเจ้าของสินค้าให้คำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับการโหลดสินค้า, การจัดการและการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม ดังนั้นคำแนะนำของเจ้าของสินค้าดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ และคุณจะต้องปฏิบัติตามนั้น
  6.7 การชำระเงิน: คุณยอมรับว่า:
  1) คุณจะใช้เพียง Cargo Link เท่านั้น สำหรับการชำระค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (“ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่ง”) ตามข้อตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ และยอมรับว่าการขอความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่มีการชำระเงินแต่เพียงผู้เดียวของคุณ โดยจะต้องติดต่อกับ Cargo Link และไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณจะไม่ติดต่อใดๆ กับเจ้าของสินค้า, ผู้รับหรือลูกค้าของเจ้าของสินค้า คุณสละสิทธิ์การเครมทั้งหมดที่คุณมีต่อลูกค้าของ Cargo Link สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่งสำหรับการบริการของคุณให้ไว้ ณ ที่นี้ ภาระนี้จะยังคงอยู่หลังการยกเลิกการใช้บริการ Platform
  2) ไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณจะไม่เรียกร้องการเครม และขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องเครมใดๆ ในการจัดส่งสินค้า
  6.8 การไม่ชักชวน: คุณจะไม่ให้บริการขนส่งแก่เจ้าของสินค้ารายใดๆ นอกเหนือจากผ่านบริการ Platform ที่เป็นการติดต่อครั้งแรกจากการที่คุณให้บริการการขนส่งผ่านบริการ Platform ตลอดเวลาที่คุณมีบัญชีใน Platform ของ Cargo Link และ 12 เดือน หลังจากยกเลิกบัญชีกับ Cargo Link แล้ว โดยหากคุณฝ่าฝืนข้อตกลงในส่วนนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ให้กับ Cargo Link 30% ของจำนวนเงินรายได้ที่คุณได้รับจากการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Cargo Link ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกทั้งหมดของธุรกิจของคุณที่จำเป็นสำหรับ Cargo Link เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้
  6.9 การยอมรับภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งกับ Cargo Link: คุณเป็นตัวแทน, รับประกัน และทำข้อตกลงว่า:
  1) ผู้ให้บริการขนส่งตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่โดยทันทีต่อการขนส่งที่ปลอดภัยสำหรับการจัดส่งสินค้าทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ และตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมด, ความเสียหาย, ความล่าช้า, การทำลาย, การโจรกรรม หรือความรับผิดใดๆ ในลักษณะที่เกิดขึ้นจากบริการขนส่ง หรือจากความล้มเหลวการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่ง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขณะที่มีการจัดส่งสินค้าที่อยู่ในความดูแล หรือการควบคุมของผู้ให้บริการขนส่ง หรือในความดูแล หรือการควบคุมของบุคคลอื่นใดที่ผู้ให้บริการขนส่ง อาจมอบความไว้วางใจในการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ความรับผิดสูงสุดของผู้ให้บริการขนส่งต่อ Cargo Link จะเป็นมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ของการขนส่งสินค้า หรือภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการขนส่งตามที่กฎหมายในประเทศที่คุณใช้บริการ Platform กำหนดบังคับใช้ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความสูญเสีย, ความเสียหาย หรือความล่าช้านั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือความผิดพลาดของเจ้าของสินค้า/ผู้ส่ง หรือผู้รับ
  2) คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความรับผิดชอบใดๆ และความรับผิดชอบทั้งหมด ผลลัพธ์ใดๆ หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลมาจากบริการที่คุณให้ไว้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงความเสียหายของทรัพย์สิน, ความสูญเสียสินค้า, ความเสียหาย หรือความล่าช้า, การบาดเจ็บ และเสียชีวิต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน และพนักงานของคุณ) เป็นความรับผิดของคุณในทุกกรณี โดยในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก เป็นความรับผิดของคุณสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดเชยให้การสูญเสีย, ความเสียหาย, ต้นทุนหรือความรับผิดอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงวงเงินประกันภัยของคุณ
  3) คุณตกลงที่จะปกป้อง, ชดใช้ให้กับ Cargo Link, ไม่เป็นอันตรายและ/หรือเป็นอันตรายต่อ Cargo Link ทั้งหมด, เจ้าของสินค้า และผู้รับ (และเจ้าหน้าที่, พนักงานและตัวแทน) (รวมเรียกว่า การชดใช้ค่าเสียหาย) เว้นจากการเรียกร้องใดๆ และการเรียกร้องทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของทนายความ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเครม, ความต้องการ, การสูญเสีย, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดชอบ ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (รวมเรียกว่า“การเครม”) เนื่องจาก หรือเกิดขึ้นจากการที่คุณ หรือคนขับ หรือตัวแทนอื่นๆ (1) การใช้บริการ Platform; (2) การใช้หรือการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้; (3) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อื่น ๆ (4) การละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้; (5) เงินเดือนคนขับ, ค่าแรง, ค่าล่วงเวลาและค่าอาหาร/เวลาพัก และภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่างๆ, การประกันการว่างงาน, ประกันสุขภาพ, เงินบำนาญ, ค่าตอบแทนแรงงาน, ประกันสังคมและการคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเชื้อเพลิง (6) การละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับที่บังคับใช้; หรือ (7) ประสิทธิภาพของบริการขนส่งตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ภาระผูกพันข้างต้นจะไม่นำไปใช้กับผลประโยชน์ของการชดใช้ค่าเสียหายส่วนบุคคลใดๆ เท่าที่ศาลเห็นว่าเหมาะสมให้กำหนดการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  การชดใช้ค่าเสียหายนี้ใช้โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใดๆ ในสัญญาแยกต่างหากระหว่าง Cargo Link และบุคคลที่สาม นอกจากนี้คุณยังสละสิทธิ์การเครม หรือความต้องการใดๆ กับ Cargo Link ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน, การสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณ หรือตัวแทนของคุณ
  4) โดยไม่จำกัดตามบทบัญญัติข้างต้น คุณตกลงที่จะปกป้อง, ชดใช้โดยไม่เป็นอันตรายและ/หรือทำการชดใช้การเครมทั้งหมด สำหรับการเครมเนื่องจาก หรือเกิดขึ้นจากคุณ หรือคนขับ หรือตัวแทนอื่นๆ :
  (1) ความล้มเหลวในการใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ในการโหลดสินค้าเพื่อการจัดส่งตามที่ยอมรับแล้ว ณ จุดที่กำหนดในการโหลดสินค้า โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุ หรือดำเนินการตรงตามเวลา, การจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ ในการจัดส่งสินค้าทั้งหมด
  (2) ความล้มเหลวในการลงลายเซ็นของเจ้าของสินค้าที่จุดการโหลดสินค้า และผู้รับการส่งมอบในใบนำส่งสินค้า (อย่างน้อยที่สุดต้องมี ชื่อและที่อยู่ของคุณ และเจ้าของสินค้า, ที่อยู่การโหลดสินค้า และที่อยู่ปลายทาง, คำขอโหลดสินค้า และวันที่จัดส่ง และเวลาที่ต้องการ, รายละเอียดของสินค้าที่ขนส่ง รวมถึงน้ำหนัก และคำแนะนำในการจัดส่งพิเศษ หรือข้อกำหนดในการป้องกันการขนส่งสินค้า) หรือความล้มเหลวของคุณที่จะยืนยันโดยการลงนามในใบนำส่งสินค้าโดยคนขับของคุณ, ปริมาณจริง และ/หรือน้ำหนัก และสภาพที่ชัดเจนของสินค้าในเวลาของการโหลดสินค้า และการจัดส่ง
  (3) ความไม่เหมาะสม หรือความไม่ปลอดภัยในการโหลดสินค้า หรือการจัดส่ง หรือในกรณีที่คุณไม่จำเป็นต้องโหลดสินค้า, ความล้มเหลวในการตรวจสอบ เท่าที่คุณสามารถตรวจสอบได้ผ่านการตรวจสอบปกติ ว่าการโหลดสินค้าแต่ละครั้งถูกโหลดอย่างถูกต้อง 
  (4) การขนส่งสินค้าใดๆ ที่น้ำหนักเกินที่กำหนด, เพลา หรือกฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคำแนะนำเฉพาะของเจ้าของสินค้า
  (5) การระงับการให้บริการในเวลาใดๆ หลังจากการจัดส่ง หรือความล่าช้าในการให้บริการ โดยการหยุดด้วยเหตุผลใดก็โดยการปล่อยหรือไม่ดูแลอุปกรณ์ของคุณ และสินค้าไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอตามที่ผู้ให้บริการขนส่งที่ชาญฉลาดต้องทำ หรือเป็นสิ่งจำเป็นภายใต้นโยบายการประกันของคุณ
  (6) การยอมรับการจัดส่งใดๆ ที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอุณหภูมิ และความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
  (7) การใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนส่งของเสียทุกชนิด, ขยะหรือสินค้าอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสินค้าในการขนส่งได้
  (8) ความล้มเหลวในการตรวจสอบและ/หรือตรวจสอบว่าการจัดส่งมีวัตถุอันตราย, การยอมรับวัตถุอันตราย และการละเมิดกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย
  (9) การถอดหรือการถอดชุดจ่ายไฟของคุณจากตัวพ่วง, คอนเทนเนอร์/chassis, flatbed หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้ตลอดเวลา ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือกรณีพิเศษต้องใช้
  (10) ความล้มเหลวในการบริการภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ ในลักษณะที่ดี และการทำงานตามมาตรฐานของการค้า
  (11) ความล้มเหลวในการอัพโหลดไปยังบริการ Platform ทันที, หลักฐานการโหลด และหลักฐานการส่งมอบ และส่งต้นฉบับไปยัง Cargo Link ทางไปรษณีย์ หาก Cargo Link ต้องการ สำหรับการชำระเงิน หรือการเรียกร้องอื่นๆ
  (12) ประสิทธิภาพการทำงานของบริการภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ กับอุปกรณ์นอกเหนือจากที่อยู่ภายใต้อำนาจของคุณเองหรือการเป็น co-brokering, การเช่าการเดินทาง หรือการรับช่วงการขนส่ง หรือการจัดการจัดการการขนส่งใดๆ ที่เสนอต่อไปนี้ กับผู้ให้บริการรถบรรทุกอื่นๆ หรือวิธีการขนส่งอื่นใดทดแทน และการกระทำใดๆ และผลการไม่ปฏิบัติของผู้รับเหมา
  (13) ในขอบเขตที่คุณล้มเหลวในการตรวจสอบการจัดการกับภาชนะบรรจุ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการของคุณเกี่ยวกับความปลอดภัยของภาชนะบรรจุเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเช่น CSC, UIC และ TIR
  (14) ความล้มเหลวในการใช้อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดี และปลอดภัย, สะอาด, ปราศจากแมลง และหนู, ปราศจากกลิ่น, ปราศจากเชื้อรา, ปิดผนึกจากน้ำและ/หรือความเสียหายจากความชื้น, ความปลอดภัย, การบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง และไม่เป็นอันตราย
  (15) ในขอบเขตการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ/การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศอาเซียน ความล้มเหลวในการดำเนินการ และปฏิบัติตามข้อตกลงกรอบอาเซียนในปัจจุบัน ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งระหว่างรัฐ และข้อตกลงกรอบอาเซียนในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
  5) ใบนำส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย Cargo Link จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการขนส่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ในทำนองเดียวกันความรับผิดของผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ถูกจำกัดไม่ว่าด้วยทางใดทางหนึ่ง หรือการยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
  6) โดยไม่จำกัดตามบทบัญญัติใดๆ ข้างต้น ผู้ให้บริการขนส่งเข้าใจ และตกลงว่าหากมีความรับผิดชอบใดๆ เกิดขึ้น และความรับผิดชอบของ Cargo Link เกิดขึ้น เนื่องจากหรือเกิดจากความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ และการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการขนส่ง หรือคนขับ หรือพนักงาน หรือตัวแทนใดๆ
  ผู้ให้บริการขนส่งจะต้องรับผิดชอบค่าชดเชยต่อ Cargo Link ด้วยเช่นเดียวกัน รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้อง
  7) Cargo Link ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และควบคุมเฉพาะเรื่องใดๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายเอง และคุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราในการป้องกันการเครมเหล่านี้ คุณตกลงที่จะไม่ชำระค่าใช้จ่ายในเรื่องใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cargo Link โดย Cargo Link จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเครม, การกระทำ หรือการดำเนินการเมื่อตระหนักแล้วเท่านั้น

ข้อ 7: ค่าธรรมเนียมการขนส่ง และการชำระเงิน

 1. 7.1 ค่าธรรมเนียมการขนส่ง และการชำระเงิน:
  1) ค่าธรรมเนียมการขนส่งจะเป็นจำนวนเงินที่เจ้าของสินค้าจ่ายให้กับ Cargo Link สำหรับการใช้บริการขนส่ง ค่าธรรมเนียมการขนส่งตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา หรือข้อเสนอตอบกลับ รวมถึงภาษี และอากรทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ภาษี”) ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศที่เจ้าของสินค้าใช้บริการขนส่ง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าด้วยลักษณะของการทำการบริการขนส่งจะเป็นอย่างไร
    การชำระค่าธรรมเนียมการขนส่งอาจกระทำในเวลาที่เจ้าของสินค้ายอมรับการใช้บริการขนส่งผ่านบริการ Platform (“ชำระเงินล่วงหน้า”) หรือหลังจากเสร็จสิ้นการส่งมอบการจัดส่ง ตามที่ตกลงกับเจ้าของสินค้า (“ชำระเงินภายหลัง”) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในแต่ละกรณีโดย Cargo Link ตามหลักการ ดังต่อไปนี้:
  (1) การชำระเงินภายหลัง: การชำระภายหลัง ให้ใช้กับเจ้าของสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การประเมินของ Cargo Link ซึ่งได้โควต้าเครดิตดังนี้
    – เจ้าของสินค้า เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในตลาด
    – เจ้าของสินค้า ใช้บริการขนส่งเป็นประจำ และใช้บริการถึงจำนวนธุรกรรมต่อเดือนในบริการ Platform
  โดยขึ้นอยู่กับผลการประเมิน ทั้งนี้ Cargo Link จะมอบโควต้าเครดิตที่แน่นอนสำหรับการจัดส่งแต่ละครั้งแก่เจ้าของสินค้าแต่ละรายที่ได้ผ่านการประเมินผล
    โควต้าเครดิตจะได้รับอยู่ใน Platform และเจ้าของสินค้าสามารถชำระเงินภายหลัง สำหรับการจัดส่งสินค้าภายในโควต้าเครดิตที่ได้รับ (“ขีดจำกัด”) ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมการขนส่งของการจัดส่งสินค้าเกินขีดจำกัด เจ้าของสินค้าจะต้องชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน สำหรับการจัดส่งในเวลาที่ยอมรับบริการขนส่ง โดยไม่คำนึงถึงว่าเจ้าของสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีโควตาเครดิตในการจัดส่งสินค้า
    โดยไม่มีข้อจำกัดตามบทบัญญัตินี้ Cargo Link ไม่รับประกันว่าเจ้าของสินค้าทุกรายใน Platform จะได้รับการประเมิน และอนุมัติโควต้าเครดิต
    เจ้าของสินค้ามีภาระผูกพันในการชำระค่าธรรมเนียมการขนส่ง ที่ระบุไว้กับเจ้าของสินค้าตามที่ระบุไว้ในบริการ Platform ไปยังบัญชีของ Cargo Link การชำระเงินจะต้องทำภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันนับจากวันที่เสร็จสิ้นการให้บริการขนส่ง
    ในกรณีที่ Cargo Link ไม่ได้รับการชำระเงินจากเจ้าของสินค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของสินค้าจะต้องรับผิดชอบต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่ง Cargo Link เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่ง รวมถึงต้นทุน และค่าใช้จ่ายของตัวแทนการเรียกเก็บเงินที่เป็นบุคคลที่สาม 
  (2) การชำระเงินล่วงหน้า: เจ้าของสินค้าทั้งหมดนอกเหนือจากขีดจำกัด จะต้องชำระเงินค่าขนส่งล่วงหน้า สำหรับการจัดส่งสินค้าในทุกๆ ครั้งที่ใช้บริการ Platform
  (3) วิธีการชำระเงิน: การชำระค่าธรรมเนียมการขนส่ง จะทำโดย payment gateway ของ Platform การชำระเงินสามารถทำได้ ทั้งโดยผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (“บัตร”) หรือโดยการชำระเงินผ่าน QR หรือบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ตามที่เจ้าของสินค้าเลือก การชำระเงินทั้งหมดจะเป็นสกุลเงินของประเทศที่คุณใช้บริการ Platform
    ในกรณีที่คุณเลือกชำระค่าธรรมเนียมการขนส่งด้วยบัตร คุณจะต้องใช้บัตรที่ถูกต้องซึ่งเป็นของคุณตามคำแนะนำใน Platform สำหรับการชำระเงิน หากบัตรเป็นของนิติบุคคลของคุณ หรือบุคคลอื่น เช่น พ่อแม่ของคุณ คุณรับรองและตกลงว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการขนส่ง ในกรณีที่การชำระเงินด้วยบัตรของคุณดำเนินการในต่างประเทศ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับว่าเราอาจตรวจสอบรายละเอียดบัตรของคุณ เมื่อคุณใช้เพื่อชำระเงินในบริการ Platform
    ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้แก่ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม หรือ Cargo Link จะต้องถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Cargo Link ทราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ในการเรียกเก็บเงิน หรือบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคาร ที่ใช้สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการขนส่ง
  2) คุณรับทราบ และตกลงว่า ความพร้อมใช้งานของ payment gateway บน Platform ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Gateway ที่คุณชำระค่าธรรมเนียมการขนส่ง คุณรับทราบว่าเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทำระหว่างคุณกับ Cargo Link ไม่ใช่กับผู้ให้บริการ Gateway ซึ่งผู้ให้บริการ Gateway แต่ละรายอาจมีข้อกำหนด และเงื่อนไขของตนเอง ซึ่งคุณต้องยอมรับก่อนการใช้บริการ Platform คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ทั้งหมดของผู้ให้บริการ Gateway และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3) เจ้าของสินค้าตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม และ/หรือชำระภาษีทั้งหมด ซึ่งคุณอาจต้องรับผิดชอบในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Platform ของคุณ โดย Cargo Link จะไม่รับผิดชอบในการรวบรวม, รายงาน, การชำระเงิน หรือส่งต่อภาษีใดๆ ดังกล่าว “ภาษี” หมายถึง ภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง, ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย, VAT, PIT, CIT หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจเรียกเก็บในส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมบนบริการ Platform ตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้
  4) Cargo Link จะออกใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ของการชำระค่าธรรมเนียมการขนส่งตามระเบียบที่ใช้บังคับของประเทศที่เจ้าของสินค้าใช้บริการ Platform
  5) เจ้าของสินค้าจะหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 1% จากค่าธรรมเนียมการขนส่ง ก่อนที่จะชำระให้กับ Cargo Link และออกเอกสารการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายให้ Cargo Link ตามกฎระเบียบที่บังคับใช้ของประเทศที่เจ้าของสินค้าใช้บริการ Platform
  6) ในกรณีที่เจ้าของสินค้าเป็นในนามบุคคล เจ้าของสินค้าจะชำระค่าขนส่งทั้งหมดไปยัง Cargo Link แล้ว Cargo Link หักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 1% ของค่าธรรมเนียมการขนส่งเพื่อนำส่งไปยังหน่วยงานทางภาษีของรัฐบาล
  7.2 ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่ง และการชำระเงิน
  1) ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่ง จะเป็นค่าธรรมเนียมของผู้รับเหมาที่ Cargo Link จ่ายให้กับผู้ให้บริการขนส่งสำหรับบริการขนส่งรับเหมาไปยังผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งเข้าใจ และตกลงว่า Cargo Link เป็นผู้ให้บริการ Platform ดังนั้น Cargo Link จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการขนส่ง สำหรับบริการ Platform (“ค่าธรรมเนียมการบริการ”) ค่าธรรมเนียมการบริการจะถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละสิบห้า (15%) ของค่าธรรมเนียมการขนส่งของการรับเหมาขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง (“อัตราเรียกเก็บ”) Cargo Link ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขอัตราเรียกเก็บ โดยแจ้งล่วงหน้า 15 วัน ในบริการ Platform และ/หรือการสื่อสารทางอีเมลให้กับผู้ให้บริการขนส่ง
   2) หลังจากหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 1% และจำนวนเงินที่หักได้อื่นๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ และเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้จากค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่ง สำหรับการจัดส่งที่ได้รับการยอมรับ และดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยผู้ให้บริการขนส่ง ยอดคงเหลือจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งผู้ให้บริการขนส่งตกลงว่า: (1) ผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่งหลังจาก Cargo Link ได้รับหลักฐานการจัดส่ง ตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ (2) ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่งจะรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์, ต้นทุนเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง ยกเว้นที่ได้ตกลงตามที่กล่าวไว้ในวรรคด้านล่าง 3) ของส่วนนี้ 
  3) การชำระค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่ง จะดำเนินการโดย Cargo Link ไปยังบัญชีของผู้ให้บริการขนส่ง ในวันที่ 15 ของเดือน สำหรับการจัดส่งสินค้าที่เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 ของเดือน และในวันที่ 1 ของเดือน สำหรับการจัดส่งที่เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 15 ของเดือน ข้อมูลทั้งหมดสำหรับการชำระเงินของผู้ให้บริการขนส่งที่คุณให้แก่เรา และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินบุคคลที่สามของเรา จะต้องถูกต้องเป็นปัจจุบัน และครบถ้วน คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Cargo Link ทราบทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน หรือบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่ง
  4) ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่ง ยกเว้นในกรณีของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ให้บริการขนส่ง และ Cargo Link ก่อนที่ผู้ให้บริการขนส่งจะให้บริการ เพื่อรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวในใบแจ้งหนี้ Cargo Link ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ หากไม่มีเอกสารสนับสนุน
  5) แม้จะมีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ หากผู้รับที่ได้รับอนุญาตระบุไว้ในหลักฐานการส่งมอบ หรือเอกสารอื่นๆ ว่าการจัดส่งมีการขาดหาย หรือได้รับความเสียหาย, สูญหาย, ล่าช้า, ไม่สมบูรณ์หรือยื่นเอกสารเครมเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า และเจ้าของสินค้าแจ้ง Cargo Link ภายในระยะเวลาที่สมควรหลังจากการจัดส่งสินค้า (แต่ในกรณีไม่เกินหนึ่ง (1) เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการจัดส่งสินค้า) Cargo Link มีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือลดจำนวนการชำระค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่งใดๆ ซึ่งเป็นผลเนื่องจากผู้ให้บริการขนส่ง จนกว่าปัญหาดังกล่าวกับการจัดส่งสินค้า หรือการเครมได้รับการจัดการ ในทำนองเดียวกันหากผู้ให้บริการขนส่งได้ใช้อุปกรณ์เสริม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ โดยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของวรรค 4) ข้างต้นของข้อตกลงนี้ Cargo Link มีสิทธิ์ที่จะระงับการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือลดจำนวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวในใบแจ้งหนี้ในอนาคต ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ระงับการจัดส่งใดๆ เพื่อรับการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในอดีตหรือปัจจุบันกับ Cargo Link และผู้ให้บริการขนส่งสละสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าที่ผ่านบริการ Platform
  6) การชำระเงินทั้งหมดจะเป็นสกุลเงินของประเทศที่คุณใช้บริการ Platform คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม และ/หรือชำระภาษีทั้งหมด ซึ่งคุณอาจต้องรับผิดชอบในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Platform ของคุณ โดย Cargo Link จะไม่รับผิดชอบในการรวบรวม, รายงาน, การชำระเงิน หรือส่งต่อภาษีใดๆ ดังกล่าว “ภาษี” หมายถึง ภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง, VAT, PIT, CIT หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (ยกเว้นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งอาจเรียกเก็บในส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมบนบริการ Platform ตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้
  7) ผู้ให้บริการขนส่งจะออกใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินให้กับ Cargo Link สำหรับค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการตามระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้บริการ Platform
  8) Cargo Link จะหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 1% จากค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่งก่อนที่จะชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง และออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ให้บริการขนส่ง  ตามระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้บริการ Platform

ข้อ 8: เนื้อหาของผู้ใช้งาน

 1. 8.1 เนื้อหาของผู้ใช้งาน หมายถึง ข้อมูลบางส่วน และข้อมูลทั้งหมด ฐานข้อมูล และเนื้อหาอื่นใด ที่ผู้ใช้งานส่งหรือใช้กับบริการ Platform เนื้อหาของผู้ใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง ข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอขนส่ง, ใบเสนอราคา, ข้อเสนอการขนส่ง, ข้อเสนอตอบกลับ หรือใบนำส่งสินค้า ตามที่เกี่ยวข้อง โดยคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ รวมถึงการใช้ความถูกต้อง, ครบถ้วน หรือมีประโยชน์โดยผู้อื่น หรือการเปิดเผยเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ ที่ทำให้คุณหรือบุคคลที่สามสามารถระบุตัวตนได้ คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณ ไม่ได้ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ได้ยอมรับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10 ด้านล่าง 
  8.2 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในเนื้อหาของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาบุคคลที่สามที่คุณกรอก คุณตกลงที่จะไม่ส่งเนื้อหาของบุคคลที่สาม เว้นแต่คุณจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่เป็นบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว คุณไม่สามารถระบุหรือสรุปได้ว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณนั้นได้ให้การสนับสนุนหรือรับรองโดย Cargo Link เนื่องจากคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณเอง และไม่ใช่ Cargo Link คุณอาจต้องรับผิดชอบ หากตัวอย่างเช่น เนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณละเมิดนโยบายการใช้งานที่ได้ยอมรับ เนื่องจากเราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้งาน คุณรับทราบ และตกลงว่า Cargo Link จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้งาน และเราไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง, สกุลเงิน, ความเหมาะสม หรือคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้งาน และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของผู้ใช้งาน 
  8.3 ในที่นี้คุณอนุญาต และเป็นตัวแทน และรับประกันว่า คุณมีสิทธิ์ที่จะให้อนุญาตโดยเพิกถอนไม่ได้ต่อ Cargo Link, ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และจ่ายเงินเต็มจำนวน, ใบอนุญาต, ใบอนุญาตทั่วโลก, เพื่อใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณในบริการ Platform เพื่อสร้างข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ และตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cargo Link (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) สิทธิ์ทั้งหมดทั้งในและต่อเนื้อหาของผู้ใช้งาน ที่ไม่ได้ให้แก่ Cargo Link อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกสงวนสิทธิ์โดยคุณ  
  8.4 เราอาจสร้างบันทึกข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ (“ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ”) จากเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณ โดยใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อยกเว้นข้อมูลใดๆ และข้อมูลทั้งหมด (เช่น ชื่อบริษัท) ที่ทำให้ข้อมูลสามารถระบุตัวคุณได้ เราอาจใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการปรับปรุงบริการ Platform ได้

ข้อ 9: สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์

 1. 9.1 การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา: ไม่รวมเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ข้างต้น คุณรับทราบว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า ในและต่อการให้บริการ Platform และ Cargo Link Tech เป็นเจ้าของบริการ Platform และ/หรือผู้ให้อนุญาต ไม่มีส่วนใดในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ที่แสดงถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของทั้งในหรือเกี่ยวข้องกับ Platform หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ Cargo Link Tech เป็นเจ้าของ และ/หรือผู้ให้อนุญาต ข้อกำหนดของบริการ Platform นี้ไม่ได้มีการโอนไปให้คุณ หรือบุคคลที่สามใดๆ สิทธิ, ชื่อ หรือความสนใจใน หรือเพื่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ชื่อ, โลโก้, ชื่อผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับ Platform เป็นเครื่องหมายการค้าของ Cargo Link Tech และ/หรือผู้ให้อนุญาต และไม่มีสิทธิ์ หรือใบอนุญาตได้รับอนุญาตให้ใช้งานในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ 
  9.2 Cargo Link เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และขอให้ผู้ใช้บริการ Platform ของ Cargo Link ทำเช่นเดียวกัน ในการเชื่อมต่อกับบริการ Platform เราได้นำและดำเนินนโยบายที่เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่ให้สำหรับการลบเนื้อหาที่ละเมิด และสำหรับการยกเลิก ในกรณีที่เหมาะสมของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงลิขสิทธิ์ 
  9.3 การปรับปรุงแก้ไข: Cargo Link และ/หรือผู้ให้อนุญาต ขอสงวนสิทธิ์เพื่อแก้ไข, ระงับหรือหยุดให้บริการ Platform หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับว่า Cargo Link และ/หรือผู้ให้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อคุณ หรือต่อบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข, ระงับ หรือหยุดให้บริการ Platform หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในที่นี้ 
  9.4 คำแนะนำหลังการใช้บริการ: หากคุณให้คำแนะนำหลังการใช้บริการ, คำติชม, รายงานข้อผิดพลาด, ข้อผิดพลาดของ Platform และข้อมูลอื่นๆ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ Platform (“คำแนะนำหลังการใช้บริการ”) ใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริการ คุณได้มอบให้ Cargo Link จะมีสิทธิ์ที่จะใช้คำแนะนำหลังการใช้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การมอบหมายสิทธินี้ใช้กับคำแนะนำที่แสดงถึงความพึงพอใจหรือประสิทธิภาพใดๆ ที่คุณให้ไว้ และคุณยังอนุญาตให้ Cargo Link มีสิทธิ์ใช้ชื่อของคุณ
  ในการแบ่งปันคำแนะนำที่แสดงถึงความพึงพอใจหรือประสิทธิภาพดังกล่าวกับสาธารณะ Cargo Link จะปฏิบัติต่อคำแนะนำหลังการใช้บริการใดๆ ที่คุณให้ไว้เป็นความลับ และไม่ใช่กรรมสิทธิ์ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งข้อมูล หรือแนวคิดใดๆ ที่คุณคิดว่าเป็นความลับ หรือเป็นกรรมสิทธิ์ไปยัง Cargo Link หากคุณตกลงที่จะเข้าร่วมในกรณีศึกษาใดๆ คุณยอมรับว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในกรณีศึกษานั้นถือเป็นคำแนะนำหลังการใช้บริการและ Cargo Link อาจใช้ชื่อของคุณในการเชื่อมโยงกับคำแนะนำหลังการใช้บริการดังกล่าว

ข้อ 10: นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

 1. นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Cargo Link มีดังต่อไปนี้:
  10.1 คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการ Platform เพื่อรวบรวม, อัพโหลด, ส่งต่อข้อมูล, แสดงผล หรือแจกจ่ายเนื้อหาของผู้ใช้งาน (1) ที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, ความลับทางการค้า, สิทธิโดยธรรม, สิทธิความเป็นส่วนตัว, สิทธิในการเผยแพร่ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ (2) ที่ผิดกฎหมาย, คุกคาม, ซึ่งเหยียดหยาม, ละเมิด, ข่มขู่, เป็นอันตราย, ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, หยาบคาย, หมิ่นประมาท, เป็นเท็จ, จงใจทำให้เข้าใจผิด, การโจมตีทางการค้า, ลามกอนาจาร, สื่อลามก, เป็นที่น่ารังเกียจอย่างชัดแจ้ง (เช่น สื่อต่างๆที่ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ, ความคลั่งศาสนา, ความเกลียดชัง หรือความเสียหายทางกายภาพต่อกลุ่มหรือบุคคลใดๆ) หรือสื่อต่างๆที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าชนิด หรือลักษณะใดๆ หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใด หรือ (3) ละเมิดกฎหมาย, ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันหรือข้อจำกัดใดๆ ที่กำหนดโดยบุคคลที่สาม
  10.2 นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการ Platform เพื่อ: (1) อัพโหลด, ส่งต่อข้อมูล หรือกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์, worms หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลง Platform คอมพิวเตอร์หรือข้อมูล (2) ส่งโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ไม่พึงประสงค์, สื่อส่งเสริมการขาย, จดหมายขยะ, สแปม, จดหมายลูกโซ่, ธุรกิจพีระมิด/แชร์ลูกโซ่, หรือข้อความซ้ำซ้อน หรือไม่พึงประสงค์ ในรูปแบบอื่นใดไม่ว่าจะเป็นทางการค้า หรืออื่นๆ ; (3) การเก็บเกี่ยว, รวม, รวบรวม หรือรวมชุดข้อมูล หรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น รวมถึงที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคล; (4) รบกวน, ขัดขวาง หรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ Platform หรือละเมิดกฎระเบียบ, นโยบาย หรือขั้นตอนของเครือข่ายดังกล่าว (5) พยายามเข้าถึงบริการ Platform คอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อ หรือใช้งานร่วมกับบริการ Platform, ผ่านการเข้ารหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต (6) ก่อกวน หรือแทรกแซงการใช้งาน และการใช้บริการของผู้ใช้รายอื่น หรือ (7) แนะนำซอฟต์แวร์ หรือสคริปต์อัตโนมัติ ให้กับบริการ Platform เพื่อสร้างบัญชีหลายบัญชี, สร้างการค้นหาอัตโนมัติ, ส่งคำขอ และแบบสอบถาม หรือเพื่อดึง, คัดลอก หรือทำเหมืองข้อมูลจากบริการ Platform
  Cargo Link ขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้งาน, การสืบสวน และ/หรือดำเนินการที่เหมาะสมกับคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการลบ หรือปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณ, ยกเลิกบัญชีของคุณตามข้อ 14 ด้านล่างและ/หรือรายงานให้คุณทราบถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากคุณละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ หรือข้อกำหนดในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือการก่อให้เกิดความรับผิดต่อเรา หรือบุคคลอื่นใด

ข้อ 11: การรักษาความลับ

 1. 11.1 คุณจะต้องรักษาความลับของข้อมูล และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Cargo Link, บริการ Platform, ผลิตภัณฑ์, กิจการธุรกิจ, แผนการตลาดและแผนโปรโมชั่น หรือการดำเนินงานอื่นๆ และของบริษัทแม่, บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือ”) ซึ่งเปิดเผยให้คุณทราบโดย หรือในนามของ Cargo Link ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าก่อน หรือหลังจากวันที่ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือที่คุณได้มาโดยตรง หรือโดยอ้อมจาก Cargo Link หรือบริษัทในเครือ หรือถูกสร้างขึ้นในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ คุณต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่, พนักงานและตัวแทนของบริษัทคุณ จะใช้ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวเพื่อใช้บริการ เท่านั้น และจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cargo Link ก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่, พนักงาน และตัวแทน ตามที่จำเป็นต้องทราบเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้เท่านั้น 
  11.2 ภาระผูกพันในการรักษาความลับข้างต้น จะไม่ใช้บังคับในขอบเขตที่คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับ: 
  1) ในเวลาที่ได้รับข้อมูลนั้น ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของคุณอยู่แล้ว; 
  2) เป็นหรือจะกลายเป็นข้อมูลความรู้สาธารณะในอนาคต โดยไม่ใช่ความผิด หรือการละเลยของคุณ; 
  3) ได้รับจากบุคคลที่สามที่มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูล; หรือ 
  4) จะต้องเปิดเผยโดยกฎหมาย

ข้อ 12: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สำหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้ระบุตัวตนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง ชื่อ, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขสูติบัตร, หมายเลขหนังสือเดินทาง, สัญชาติ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, รายละเอียดบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร, เชื้อชาติ, เพศ, วันเกิด, ที่อยู่อีเมล ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณ ซึ่งคุณให้แก่ Cargo Link ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน, แบบฟอร์มการสมัคร หรือรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายกัน และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณ ที่ได้รับ หรืออาจถูกรวบรวม, จัดเก็บ, ใช้ และประมวลผลโดย Cargo Link เป็นครั้งคราว และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ, ศาสนา หรือความเชื่อต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน(หากมี) การรวบรวม, การใช้, การแบ่งปัน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cargo Link ที่โพสต์ใน Cargo Link Platform

ข้อ 13: การปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลที่สาม

 1. 13.1 ในระหว่างการใช้บริการ Platform คุณสามารถเข้าร่วมการติดต่อ กับการซื้อสินค้า และ/หรือบริการจาก หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม, ผู้โฆษณา หรือผู้สนับสนุนการแสดงสินค้า และ/หรือบริการผ่านบริการ Platform และ/หรือ Platform ดังกล่าวมา และข้อกำหนด, เงื่อนไข, การรับประกัน หรือการเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวนั้น ขึ้นอยู่กับคุณ และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดย Cargo Link และผู้อนุญาต จะไม่มีความรับผิดชอบ, ภาระผูกพัน หรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการเข้าร่วมการติดต่อ กับการซื้อสินค้า, การทำธุรกรรม หรือการส่งเสริมการขายใดๆ ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว (“ไซต์”) ไม่ว่าในกรณีใด Cargo Link, ผู้อนุญาตหรือบริษัทในเครือ จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา, ผลิตภัณฑ์, บริการ หรือสื่อต่างๆ ที่อยู่บนหรือพร้อมใช้งานจากไซต์ดังกล่าว หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม โดย Cargo Link ให้บริการ Platform แก่คุณตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ อย่างไรก็ตามคุณยอมรับว่าผู้ให้บริการการขนส่ง, สินค้า และ/หรือบริการของบุคคลที่สามบางราย อาจต้องการทำข้อตกลงกับคุณเนื่องจากมีเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการเพิ่มเติม หรือแตกต่างกันออกไป ก่อนที่คุณจะใช้งาน หรือเข้าถึงสินค้า หรือบริการดังกล่าว และ Cargo Link ไม่ใช่ฝ่ายนั้น และปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ และความรับผิดชอบทั้งหมด และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงดังกล่าวระหว่างคุณและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม
  13.2 Cargo Link อาจพึ่งพาโฆษณา และการตลาดของบุคคลที่สาม และการตลาดจัดทำผ่านบริการ Platform และวิธีการการอุดหนุนบริการ Platform ต่างๆ และ /หรือเพื่อการหารายได้เพิ่ม โดยการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ Platform คุณตกลงที่จะรับการโฆษณา และการตลาดดังกล่าว หากคุณไม่ต้องการรับโฆษณาดังกล่าว คุณควรแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตามขั้นตอนที่กำหนดโดย Cargo Link โดย Cargo Link ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม หรือปฏิเสธการใช้บริการ Platform ของคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่รับบริการโฆษณาเหล่านี้ ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นนี้ หากมีการนำมาใช้ จะถูกโพสต์ลงบน Cargo Link Platform คุณตกลง และอนุญาตให้ Cargo Link รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และการใช้บริการ Platform ของคุณ โดยไม่ระบุชื่อซึ่งถือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ลูกค้า หรือรายงาน หรือการวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกัน คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในส่วนของการใช้ความระมัดระวังในทุกการกระทำ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นบุคคลที่สาม, ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม, ผู้โฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านระบบบริการ Platform และ/หรือสื่อโฆษณา

ข้อ 14: ข้อตกลง และการยกเลิกสัญญา

 1. 14.1 ภายใต้หัวข้อนี้ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณใช้บริการ Platform อยู่ Cargo Link อาจยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้เมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ถ้าหาก:
  1) คุณได้ฝ่าฝืนบทบัญญัติของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือได้กระทำในลักษณะที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คุณไม่ได้ตั้งใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้;
  2) Cargo Link จำเป็นต้องกระทำตามกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่การให้ Platform แก่คุณ กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย); หรือ
  3) Cargo Link เลือกที่จะหยุดการให้บริการ Platform ตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 9.2 ในที่นี้
  14.2 เมื่อมีการยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ บัญชีของคุณ และสิทธิ์ในการเข้าถึง และใช้บริการ Platform จะถูกยกเลิกทันที โดย Cargo Link จะไม่รับผิดชอบใดๆ ให้กับคุณในการยกเลิกบริการ Platform รวมถึงการยกเลิกบัญชีของคุณ หรือการลบเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณ แม้ว่าเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ข้อกำหนดบางประการของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดในข้อ 3.3, ข้อ 9.1 และข้อ 11.1 ของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ 

ข้อ 15: การปฏิเสธการรับประกัน และการยกเว้น

 1. 15.1 บริการ Platform นี้ได้ให้บริการ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” และ Cargo Link และผู้ให้บริการปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการรับประกัน และเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมถึงการรับประกัน, ชื่อ, การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ, ความถูกต้อง, ไม่ถือว่าเป็นการละเมิด, Cargo Link และผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าระบบบริการ Platform : (1) จะตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังของคุณ; (2) จะพร้อมใช้งานบนเครื่องอย่างต่อเนื่อง, อย่างตรงเวลา, ปลอดภัย หรือไร้ข้อผิดพลาด (3) จะถูกต้อง, เชื่อถือได้, ปราศจากไวรัส หรือโค้ดอันตรายต่างๆ, สมบูรณ์, ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปลอดภัย; หรือ (4) มีผลจากรายได้, กำไร หรือการลดต้นทุน บริการ Platform อาจอยู่ภายใต้ข้อ จำกัด, มีความล่าช้า และมีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย Cargo Link จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า, ความล้มเหลวในการส่งมอบ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว
  15.2 การใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถเป็นอันตราย และขัดต่อกฎหมาย ห้ามใช้ Mobile App ในขณะขับรถ หากคุณใช้ Mobile App ในขณะขับรถ คุณจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงด้วยตัวของคุณเอง
  15.3 Cargo Link ไม่มีการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม, ความถูกต้องตามกฎหมาย, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, คุณภาพ หรือความสามารถของเจ้าของสินค้า, สินค้าที่จัดส่ง ผ่านการใช้บริการ Platform โดยการใช้บริการ Platform คุณหรือการจัดส่งสินค้าของคุณอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เป็นอันตราย, ไม่น่าพึงพอใจ, เป็นอันตราย, ไม่ปลอดภัย หรืออื่นๆ ซึ่งคุณได้ใช้บริการ Platform ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง การปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้งานคนอื่นๆ และบุคคลที่สามนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามเท่านั้น คุณยอมรับว่า Cargo Link จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ใดๆ หากมีข้อพิพาทระหว่างคุณ และผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามเกิดขึ้น เราไม่มีภาระผูกพันในการเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
  15.4 คุณสละสิทธิ์ และปล่อยให้ Cargo Link และผู้ให้บริการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, นายหน้า ผู้สืบทอด, และผู้ได้รับมอบหมายจาก, และการสละสิทธิ์ และการไม่เรียกร้องโดยสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต, การเครม, การทะเลาะวิวาท, ความต้องการ, สิทธิ, ภาระผูกพัน, ความรับผิดชอบ, การกระทำ และสาเหตุของการกระทำทุกๆ อย่าง และความเสียหายต่อทรัพย์สิน, เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ หรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามและความเสียหายต่อทรัพย์สิน, เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Platform ของคุณ
  หรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามยกเว้นกรณีอื่นใด (ถ้ามี) ความรับผิดได้รับระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้

ข้อ 16: การจำกัดความรับผิดชอบ

 1. 16.1 ไม่ว่าในกรณีใด Cargo Link และผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณ หรือบุคคลที่สาม สำหรับการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการสูญเสียผลกำไร หรือโดยทางอ้อม, ผลกระทบ, ความเสียหายทางแพ่ง, โดยอุบัติเหตุ, เป็นพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ Platform นี้ หรือการใช้งานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง การใช้บริการในการละเมิดการจราจรหรือกฎความปลอดภัย หรือการไม่สามารถใช้บริการ Platform ได้ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่ตรงข้ามอยู่ในที่นี้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ข้างต้น ความรับผิดชอบของเรา (และผู้ให้บริการของเรา) สำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือบริการ Platform สำหรับสาเหตุใดๆ และโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำในทุกๆ ครั้ง จะถูกจำกัดให้สูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐ($100) การมีการเรียกร้องเครมมากกว่าหนึ่งครั้ง จะไม่ถือเป็นการจำกัดขอบเขตนี้
  16.2 เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัด หรือการยกเว้นความรับผิดชอบ สำหรับความเสียหายอันเกิดจากเหตุบังเอิญ ดังนั้นข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นข้างต้น อาจไม่นำมาใช้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปตามกฎหมายในเขตอำนาจศาล
  16.3 ข้อมูลที่ได้จากบริการ Platform ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่บนท้องถนน ในกรณีที่ข้อมูลปรากฏบนท้องถนน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง ไฟจราจร และสัญญาณจราจร, คำแนะนำที่แตกต่างจากบริการ Platform คุณจะต้องไม่ยึดถือในบริการ Platform

ข้อ 17: ไซต์บุคคลที่สาม และการโฆษณา

 1. 17.1 ระบบบริการอาจมี link ไปยังเว็บไซต์บริการ และโฆษณาของบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “ไซต์ และโฆษณาของบุคคลที่สาม”) ไซต์และโฆษณาของบุคคลที่สามดังกล่าว ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Cargo Link และ Cargo Link จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ และโฆษณาของบุคคลที่สามใดๆ Cargo Link จัดทำเว็บไซต์และโฆษณาของบุคคลที่สามเหล่านี้ เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ทบทวน, ตรวจ, อนุมัติ, มอร์นิเตอร์, ตรวจสอบรับรอง, รับรอง หรือการรับรองใดๆ เกี่ยวกับไซต์ และโฆษณาของบุคคลที่สาม
  17.2 คุณใช้ไซต์ และโฆษณาของบุคคลที่สามทั้งหมดโดยยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวของคุณเอง เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ และโฆษณาของบุคคลที่สาม ข้อกำหนดและนโยบายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจะมีผลนำมาใช้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม และการรวบรวมข้อมูล คุณควรทำการตรวจสอบตามที่คุณรู้สึกว่าจำเป็น หรือเหมาะสมก่อนทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และโฆษณาของบุคคลที่สามดังกล่าว

ข้อ 18: ข้อกำหนดทั่วไป

 1. 18.1 เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้มีการทบทวนแก้ไข และปรับปรุงเป็นระยะๆ ตามความจำเป็น โปรดทบทวนเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการเป็นระยะ เพื่อให้รับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากเราแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ เราจะทำการอัพเดตในเรื่องที่เกี่ยวข้องผ่านบริการ Platform ทั้งนี้ Cargo Link จะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทางอีเมล แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวใดๆ การแก้ไขจะมีผลเมื่อมีการโพสต์การอัพเดตข้อกำหนดของ Cargo Link การใช้บริการ Platform อย่างต่อเนื่องหลังจากการโพสต์ดังกล่าวจะแสดงการรับทราบของคุณ ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หากคุณไม่เข้าใจเงื่อนไขใดๆ หรือมีคำถาม หรือปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Platform และการใช้งาน Platform คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ผ่านทางสายด่วน และ/หรือทางอีเมล
 2. 18.2 กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และการระงับข้อพิพาท
 3. 1) เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย ที่มีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงการเลือก หรือความขัดแย้งของบทบัญญัติทางกฎหมายในเขตอำนาจศาลใดๆ ข้อพิพาท, การกระทำ, การเครม หรือสาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับ Cargo Link และพนักงาน, นายหน้า, ผู้สืบทอด หรือผู้มอบหมาย เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับบริการ Platform หรือเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาก่อนแล้ว หากหลังจากการตกลงฉันท์มิตรดังกล่าว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่แจ้งให้ทราบถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้น หรือข้อพิพาทใดๆ หลังจากนั้นข้อพิพาทหรือความขัดแย้งดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดย
 4. ศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (“THAC”) ตามกฎของ THAC ที่ปรับปรุง หรือแก้ไขเป็นครั้งคราว (“กฎ”) โดยอนุญาโตตุลาการเพียงผู้เดียว ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับอนุญาโตตุลาการ ประธานอนุญาโตตุลาการจะถูกแต่งตั้งจาก THAC ตามกฎ สถานที่ทำการของอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นกรุงเทพ และดำเนินการในภาษาไทย
 5. 2) คุณและเราจะต้องปฏิบัติตามกฎ ดังต่อไปนี้: (1) การเครมใดๆ ที่ดำเนินการโดยคุณหรือเรา โดยต้องดำเนินการเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถดำเนินการโดยผู้นำ หรือการรวบรวมสมาชิกให้มาสนับสนุน หรือดำเนินการโดยตัวแทน (2) อนุญาโตตุลาการอาจจะไม่รวบรวมการเครมของบุคคลมากกว่าหนึ่งคน หรือการดำเนินคดีในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล และอาจไม่รับการตัดสินคดีในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล  (3) คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุด และอาจมีผลบังคับใช้ในขอบเขตอำนาจศาล (4) อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินผ่อนปรน หรือการเยียวยารายบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้; และ (5) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของทนายความทั้งหมดจะตกเป็นภาระของฝ่ายที่แพ้คดี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่บังคับใช้
 6. 18.3 เหตุสุดวิสัย: ความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ หรือภาระผูกพันของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ยกเว้นการชำระเงินที่ค้างชำระ) จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ หากความล่าช้าดังกล่าวเกิดจาก ข้อพิพาทแรงงาน, การขาดแคลนวัสดุ, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายดังกล่าว
 7. 18.4 ข้อตกลงทั้งหมด: เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง เอกสาร, สื่อต่างๆ , ข้อบังคับ และกฎหมายใดๆ ที่รวมอยู่ในการอ้างอิงในที่นี้ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการใช้บริการ Platform ในการไม่ได้ใช้สิทธิ์ของเรา ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ หรือบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการสละสิทธิ์ หรือบทบัญญัติดังกล่าว ชื่อหัวข้อในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือทางสัญญา เนื้อความรวมถึงวิธีการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง หากข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ แต่ข้อกำหนดอื่นๆ ของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้จะยังมีผลบังคับใช้ และบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต 
 8. 18.5 ผู้รับจ้างอิสระ: ความสัมพันธ์ของคุณกับ Cargo Link คือผู้รับจ้างอิสระ และไม่มีฝ่ายใดเป็นตัวแทน, พนักงาน หรือหุ้นส่วน ของอีกฝ่ายหนึ่ง คุณมีความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ในการรับผิดชอบภาษี, อากร, การประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะเพียง การชดเชยแรงงาน, การชดเชยการว่างงาน, ทุพพลภาพ, ประกันบำนาญ และประกันสังคม) และภาระผูกพันทางการเงินอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้และเกิดขึ้นจากบริการขนส่งที่ให้ไว้ ณ ที่นี้ คุณไม่ได้เป็นและจะไม่ถือว่าคุณเป็นตัวแทน, ตัวแทนทางกฎหมาย, กิจการร่วมค้า, แฟรนไชส์ หรือหุ้นส่วนทางกฎหมายของ Cargo Link สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาใดๆ เป็นตัวแทน หรือรับประกันใดๆ ในนามหรือ ยอมรับข้อผูกพันต่างๆ ในนามของ Cargo Link และ/หรือผู้ให้อนุญาตได้
 9. 18.6 การมอบหมาย: เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ และสิทธิ์ของคุณ และภาระผูกพันของคุณในที่นี้ อาจไม่ได้รับการมอบหมาย, การรับจ้าง, การมอบหมายหน้าที่ หรือคุณได้โอนโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cargo Link และการพยายามมอบหมาย การรับจ้าง, การมอบหมายหน้าที่ หรือการโอนที่ละเมิดต่อไปนี้จะถือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้จะมีผลผูกพันเมื่อบุคคลมีการโอนสิทธิ หรือความรับผิดตามกฎหมาย
 10. 18.7 การพิมพ์ : คุณอนุญาตให้ Cargo Link ได้รับอนุญาตเพื่อระบุตัวคุณในฐานะลูกค้าของ Cargo Link หรือผู้ใช้งานบริการ Platform ของเรา และทำซ้ำในชื่อของคุณ และโลโก้ของคุณ บนเว็บไซต์และในสื่อการตลาดต่างๆ
 11. 18.8 ความขัดแย้ง: หากมีความขัดแย้ง หรือความไม่ลงรอยกัน ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาใดๆ, ใบนำส่งสินค้า, หลักฐานการจัดส่ง หรือแบบฟอร์มการขนส่งอื่นๆ ให้ใช้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นหลัก หรือใช้ควบคุมมากกว่าข้อกำหนดดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ และข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างผู้ให้บริการขนส่ง หรือเจ้าของสินค้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นข้อตกลงหลักเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดบริการขนส่งสินค้าที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการขนส่งอยู่แล้ว ข้อกำหนดของข้อตกลงแยกต่างหากดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ แต่เฉพาะข้อกำหนดที่ไม่ขัดแย้งเท่านั้นที่จะบังคับใช้
 12. 18.9 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์: การสื่อสารระหว่างคุณกับ Cargo Link ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าคุณจะใช้บริการ Platform หรือส่งอีเมลถึงเรา หรือไม่ว่า Cargo Link จะแจ้งประกาศไว้ในบริการ Platform หรือสื่อสารกับคุณทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัญญา คุณ (1) ยินยอมรับการสื่อสารจาก Cargo Link ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ (2) ยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด, ข้อตกลง, การประกาศ, การเปิดเผย และการสื่อสารอื่นๆ ที่ Cargo Link จัดหาให้คุณ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว การสื่อสารจะถือว่าได้รับการตอบสนอง หากพิมพ์ลงบนกระดาษ ข้อความข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของคุณ 

บริษัท คาร์โก้ ลิ้งค์ โลจิสติกส์ จำกัด

646 ชั้น 4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save