หน้าหลัก

CARGOLINK LOGISTICS

เราช่วยให้ธุรกิจคุณมุ่งไป
ข้างหน้า


Cargolink Logistics

แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่องานขนส่งและรถบรรทุก

7.5 ล้าน +

มูลค่ารวมของบริการโลจิสติกส์

30,000 +

ผู้ให้บริการขนส่งและเจ้าของสินค้า

> 5 ล้านบาท

ต่อเดือนที่เราได้ช่วยประหยัดไป

รายการงานขนส่งทั้งหมด

งานตามประเภทรถ