หน้าหลัก

CARGOLINK LOGISTECH

หารถขน หางานวิ่ง

หาที่ CARGOLINK


CARGOLINK LOGISTECH

แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่องานขนส่งและรถบรรทุก

Cargolink บริการจับคู่การขนส่งภายใต้แนวคิด Sharing Economy โดยการนำระวางรถว่างขากลับมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้การขนส่งในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวกรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง เพิ่มรายได้ขากลับ ลดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์และลดมลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมของเราที่ดีขึ้น และที่ขาดไม่ได้ เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะคอยให้คำแนะนำ และพัฒนา เพื่อให้ผู้ใช้บริการของเรา มั่นใจในการใช้บริการของ Cargolinkความสำเร็จของเรา


รายการงานขนส่งทั้งหมด


ข่าวสารและกิจกรรม