งานอ้อยท่อน

⬆️ขึ้นสินค้า 2 ที่
– อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
– อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
⬇️ลงสินค้า 3 ที่
– โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย จ.นครสวรรค์
– บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด จ.นครราชสีมา
– บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด จ.บุรีรัมย์
ราคา 170 – 275 บาท / ตัน

admin

September 30, 2021