เรื่องราวของเรา

สิ่งที่เรากำลังทำ เริ่มต้นจากคำถามมากมาย

“ทำไมเราถึงไม่มีวิธีอื่นที่หารถง่ายกว่าานี้?”
“เราจะทำยังไงให้คนขับมีชีวิตการทำงานที่ดีกว่านี้?”
“ถ้าหากเราสามารถทำให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นล่ะ?”

Cargolink บริการจับคู่การขนส่งภายใต้แนวคิด Sharing Economy โดยการนำระวางรถว่างขากลับมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้การขนส่งในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง เพิ่มรายได้ขากลับ ลดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์และลดมลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมของเราที่ดีขึ้น

ทำไมต้องคาร์โก้ลิ้งค์

• เรารวบรวมรถขนส่งมากกว่า 30,000 คัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานขนส่งได้ตลอดเวลา
• เพิ่มช่องทางการหางานของรถขนส่ง จากผู้ใช้บริการทั่วประเทศ
• มั่นใจจากผู้ให้บริการที่ผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกแล้ว
• สามารถติดตามและตรวจสอบการขนส่งได้ตลอดเวลา
• ช่วยบริหารการขนส่งอย่างครบวงจรผ่านแพลตฟอร์ม