เรื่องราวของเรา

เรื่องราวของเรา

เราคือใคร ?

Cargolink บริการจับคู่การขนส่งภายใต้แนวคิด Sharing Economy โดยการนำระวางรถว่างขากลับมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้การขนส่งในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง เพิ่มรายได้ขากลับ ลดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์และลดมลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมของเราที่ดีขึ้น และที่ขาดไม่ได้ เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะคอยให้คำแนะนำ และพัฒนา เพื่อให้ผู้ใช้บริการของเรา มั่นใจในการใช้บริการของ Cargolink


ทำไมต้องคาร์โก้ลิ้งค์

• เรารวบรวมรถขนส่งมากกว่า 30,000 คัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานขนส่งได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile Application
• เพิ่มช่องทางการหางานของรถขนส่ง จากผู้ใช้บริการทั่วประเทศ
• มั่นใจจากผู้ให้บริการที่ผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกแล้ว
• สามารถติดตามและตรวจสอบการขนส่งได้ตลอดเวลา
• ช่วยบริหารการขนส่งอย่างครบวงจรผ่าน Mobile Application