นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงวิธีการที่เรา “บริษัท คาร์โก้ ลิ้งค์ โลจิสติกส์ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และตั้งอยู่ที่ 646 ชั้น 4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย (“Cargo Link”) รวบรวม, ถือครอง, ใช้, แบ่งปัน และปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับเฉพาะบุคคลผู้ที่เข้าเยี่ยมชม Cargo Link Platform ที่ https://cargolink.co.th (“the Platform”) และแอปพลิเคชั่นมือถือที่เกี่ยวข้อง (“Mobile App”) และวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ และตัดสินใจว่าจะใช้งานอย่างไร Platform และ Mobile App ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ระบบ”

Cargo Link ให้บริการสำหรับการจับคู่ และดำเนินการตามข้อกำหนดของเจ้าของสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งผ่านระบบ (“บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมกิจกรรมทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา เช่น ระบบ ซึ่งนอกจากนี้ยังครอบคลุมกิจกรรมออฟไลน์ของเรา เช่น การรวบรวมข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือด้วยบุคคล

“โดยการใช้ระบบบริการ คุณรับประกันและเป็นตัวแทนว่าได้อ่าน, ทำความเข้าใจ และยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการของเรา ซึ่งมีอยู่ในที่นี้ ซึ่งถูกรวมไว้ในที่นี่ โดยตามที่อ้างอิง คุณยังรับประกัน และเป็นตัวแทนว่าคุณได้ให้สิทธิ์ Cargo Link เพื่อเก็บ, รวบรวม, ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณยังรับทราบว่าระบบอาจมีการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลบหรือการอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Cargo Link แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  อย่างไรก็ตามเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่มีผลบังคับใช้ในเวลาของการรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เป็นความตั้งใจของเรา ที่จะโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในระบบ เพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมอย่างเต็มที่, วิธีที่เราใช้ และภายใต้กรณีที่อาจถูกเปิดเผย นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่ที่หน้าแรกของ Platform กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างรอบคอบ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าใช้บริการของเรา หรือให้ข้อมูลใดๆ กับเรา ผู้ใช้บริการ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน”

ลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้น และไม่นำไปใช้กับเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สาม เราอาจให้ลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเราเชื่อว่าอาจเป็นที่สนใจของผู้เยี่ยมชมของเรา เรามุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีมาตรฐานสูงสุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถรับประกันมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เราเชื่อมโยง หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับการเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงเว็บไซต์ของ Cargo Link กรุณาอ่านข้อ 17 ของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การนำข้อมูลความเป็นส่วนตัวของบุคคลไปใช้

การเยี่ยมชมหน้าแรกของ Platform ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆ ช่วยให้คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ โดยไม่ต้องบอกเราว่าคุณเป็นใคร อย่างไรก็ตามในการใช้บริการ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ในกรณีนี้หากคุณเลือกที่จะระงับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราร้องขอ อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ และใช้บริการได้

การเยี่ยมชมหน้าแรกของ Platform ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆ ช่วยให้คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ โดยไม่ต้องบอกเราว่าคุณเป็นใคร อย่างไรก็ตามในการใช้บริการ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ในกรณีนี้หากคุณเลือกที่จะระงับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราร้องขอ อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ และใช้บริการได้

ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจใช้เทคโนโลยีในการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการ ด้วยการคำนวณรวม และ/หรือพื้นฐานที่ไม่ระบุชื่อ ข้อมูลนี้อาจไม่สามารถระบุตัวตน หรืออาจเกี่ยวข้องกับคุณ แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะรักษาข้อมูลว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ข้อมูลการติดตามรถจะถูกรวบรวมเมื่อคุณใช้การนำทางผ่านบริการของเรา เช่น พื้นที่ทางภูมิศาสตร์  รถที่มีการขนส่งสินค้าที่ขนส่งผ่านบริการจะถูกติดตามพิกัดผ่าน GPS ที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา เรารวบรวมข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงเพื่อให้การสนับสนุนแก่คุณ เพื่อแจ้งผู้ให้บริการขนส่งทันทีที่มีการจัดส่งสินค้าอยู่ใกล้ๆ เพื่อแจ้งให้ผู้รับทราบถึงเวลาที่เดินทางมาถึง เพื่อช่วยผู้จัดส่งสินค้า หรือเจ้าของสินค้าให้ทราบว่าคนขับรถมุ่งหน้าไปที่ใด เพื่อปรับปรุงบริการของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในองค์กรของเรา

IP ADDRESS

Cargo Link และ/หรือบุคคลที่สามซึ่ง Cargo Link ได้ทำสัญญาเพื่อให้บริการ อาจรวบรวมที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของคุณ (“IP address”) ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งาน โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ หมายเลขนี้จะถูกระบุ และบันทึกโดยอัตโนมัติ ในไฟล์บันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ของเราทุกๆ ครั้งที่คุณเยี่ยมชมระบบ พร้อมกับเวลาที่คุณเยี่ยมชม และหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชม เราใช้ IP address เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ผู้ใช้งานนำทางไปยังไซต์ และเพื่อป้องกันการทุจริต

COOKIES และเทคโนโลยีอื่นๆ

เช่นเดียวกับหลายๆ เว็บไซต์ เราอาจใช้ “Cookies” เพื่อรวบรวมข้อมูล คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลที่อยู่บนอุปกรณ์ เมื่อมีการใช้เพื่อเข้าถึงบริการ ซึ่ง Flash cookie เป็นไฟล์ข้อมูลที่อยู่บนอุปกรณ์ ผ่านทาง Adobe Flash plug-in ที่คุณ หรืออุปกรณ์ของคุณสามารถดาวน์โหลดได้ Cookies และ Flash Cookies อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดจำค่าของคุณ และการตั้งค่าของคุณ และการติดตามการเยี่ยมชมระบบบริการของเรา Cookies ทำงานโดยการกำหนดหมายเลขให้กับผู้ใช้งาน ที่ไม่ใช้กับเว็บไซต์ภายนอกหากไม่ได้รับการมอบหมาย

เราอาจใช้ Persistent cookies เพื่อรวบรวมข้อมูล ที่ Cargo Link เท่านั้นที่สามารถอ่านข้อมูลได้ และใช้เพื่อการเข้าสู่ระบบของคุณ สำหรับการเข้าสู่ระบบในอนาคต เพื่อเก็บข้อมูล session และเพื่อติดตามการตั้งค่าของผู้ใช้งาน เราอาจใช้ session ID cookies เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของบริการ เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่คุณใช้ระบบบริการ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานโดยรวมของผู้ใช้งาน และการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลผ่านระบบบริการ ทั้งนี้ Session cookies จะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณออกจากระบบเว็บไซต์ และระบบบริการ แล้วมีการปิดเบราว์เซอร์ของคุณ ในขณะที่ยังมี Persistent cookies อยู่ หากคุณไม่ต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้งาน cookies ทั้งนี้คุณสามารถอนุญาต หรือปฏิเสธ การใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ Cookies สามารถปิดใช้งานได้โดยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ หรือบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณปิดการใช้งาน Cookies หรือ Flash cookie บนอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจไม่สามารถใช้ทุกส่วน หรือทุกฟังก์ชั่นของบริการได้

เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้ “pixel tags”, “web beacons”, “clear GIFs” หรือวิธีการที่คล้ายกัน ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการ และอีเมลในรูปแบบ HTML โดย web beacons หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันนี้ ช่วยให้เราจัดการเนื้อหาในระบบบริการของเราได้ดีขึ้น โดยแจ้งให้เราทราบว่าเนื้อหาส่วนใดที่มีประสิทธิภาพ การนับจำนวนผู้ใช้บริการ การมอร์นิเตอร์ว่าผู้ใช้งานใช้งานระบบบริการอย่างไร หรือนับจำนวนอีเมลที่เปิดจริง

ข้อมูลทางการเงิน

โดยการใช้บริการคุณ อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลทางการเงินแก่เรา รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อในการเรียกเก็บเงิน, ที่อยู่ และหมายเลขบัตรเครดิต, ชื่อธนาคาร, บัญชีธนาคาร ฯลฯ (“ข้อมูลทางการเงิน”)

เจ้าหน้าที่ของ Cargo Link ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของคุณได้ พนักงานคนอื่นๆ อาจเข้าถึงข้อมูลนี้เพียงบางส่วน หากเกี่ยวข้องกับหน้าที่งานของพนักงานนั้นๆ เราใช้ข้อมูลทางการเงินตามที่ได้รับอนุญาตและ/หรือการที่คุณให้ข้อมูลตามการใช้งานระบบบริการ

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เป้าหมายหลักของเราในการรวบรวมข้อมูล คือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นเมื่อเข้าใช้งานระบบบริการ

เราใช้ข้อมูล และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่มีข้อจำกัด ตามวัตถุประสงค์ทั่วไป ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

 • เพื่อประมวลผลการจดทะเบียนของคุณกับระบบบริการ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของคุณ ว่ามีการใช้งานและถูกต้อง
 • เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
 • เพื่อให้บริการแก่คุณตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
 • เพื่อให้บริการ, ดำเนินงาน, บำรุงรักษา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
 • เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเปิดใช้งานการตรวจสอบใดๆ และการอนุมัติตามที่อาจจำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
 • เพื่อสื่อสารกับคุณ สำหรับจุดประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ
 • เพื่อตอบคำถาม, ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคุณ
 • เพื่อให้ข้อมูล, ประกาศฝ่ายบริหาร และการสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อติดต่อคุณสำหรับจุดประสงค์ด้านการบริหาร เช่น การบริการลูกค้า, เพื่อจัดการกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, ปัญหาการหมิ่นประมาท หรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือการติดต่อสื่อสาร, การอัพเดต และการส่งเสริมการขาย ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เพื่อประมวลผลการคืนเงิน, ส่วนลด และค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
 • เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานไซต์, การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, บริการใหม่, คุณสมบัติ และฟังก์ชั่นใหม่
 • เพื่อทำการวิจัยการตลาดเกี่ยวกับบริการ และ/หรือการใช้งาน หรือผู้ใช้งานระบบบริการ รวมถึงเพื่อทำการตลาดบริการ
 • เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหากับเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ของเรา และเพื่อจัดการระบบของเรา
 • เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทฯ ต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท Cargo Link ซึ่งประกอบด้วย บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และหรือนิติบุคคลร่วมกิจการของกลุ่มบริษัท holding company (“กลุ่ม”) และกับ Cargo Link และตัวแทนของกลุ่มCargo Link, ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม, นักพัฒนา, ผู้โฆษณา, คู่ค้า, บริษัทรับจัดงาน หรือผู้สนับสนุน ที่อาจสื่อสารกับคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 • ในกรณีของ cookies และข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล หรือปรับแต่งบริการของเรา (ตัวอย่าง เช่น ด้วย auto-population of sign-in fields) ให้เนื้อหา และข้อมูลที่กำหนดเอง, ติดตามการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ บนบริการ และในกรณีของผู้ให้บริการขนส่ง และเจ้าของสินค้า เพื่อติดตามตำแหน่งของการขนส่งสินค้าที่ขนส่งผ่านระบบบริการ
 • สำหรับการกระจายไปยังผู้ให้บริการขนส่งที่ให้บริการผ่านระบบ หรือเจ้าของสินค้าที่ได้รับบริการผ่านระบบบบบริการ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับ, ป้องกัน และคดีอาชญากรรม
 • เพื่อให้ Cargo Link ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยต่อคุณเมื่อคุณให้ข้อมูลของคุณ หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • สำหรับการเรียกเก็บเงิน, การระบุตัวตน และ Authentication และการป้องกันการทุจริต
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน เช่น การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การบันทึกฐานข้อมูล
 • สำหรับการแก้ไขปัญหา, การวิจัยตลาด และการตรวจจับ และป้องกันข้อผิดพลาด, การทุจริต หรืออาชญากรรมต่างๆ
 • ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณไม่ยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบทันที โดยใช้รายละเอียดการติดต่อฝ่ายสนับสนุนตามที่ระบุไว้ใน Platform

การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขาย, แบ่งปัน หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ยกเว้นที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเว้นแต่คุณจะยินยอมให้แบ่งปันเมื่อเวลาที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม ในกรณีต่อไปนี้

 • ข้อมูลใดๆ ที่คุณรวมไว้ในพื้นที่สาธารณะที่เข้าถึงได้ของระบบบริการ เช่น หน้าโปรไฟล์สาธารณะ, จะเป็นพื้นที่ให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหานั้น รวมถึงผู้ใช้รายอื่นๆ ด้วย
 • ผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นบุคคลที่สามให้บริการผ่านระบบ และเจ้าของสินค้าที่เป็นบุคคลที่สามได้รับบริการผ่านระบบ เราอาจให้ผู้ให้บริการขนส่งและเจ้าของสินค้าเหล่านี้ได้รับการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตามความจำเป็นเพื่อใช้ดำเนินการ หรือรับบริการที่มี ฝ่ายต่างๆ นี้จะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดความเป็นส่วนที่เข้มงวดตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามที่ทำงานบนระบบ, hosting, การบำรุงรักษา และบริการอื่นๆ ให้กับเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงและ/หรือประมวลผลข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามดังกล่าว ตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลนั้น
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถิติผู้ใช้โดยรวม และ log data กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 • หากเราจำเป็นต้องร่วมมือกับรัฐบาล และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และภาคเอกชน ในการบังคับใช้ และปฏิบัติตามกฎหมาย เราอาจต้องเข้าถึง, ใช้, รักษา, ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย หรือโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งศาล, เกี่ยวกับศาล หรือหมายศาลอื่น ๆ หรือการรับประกัน หรือเพื่อให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย, สิทธิ และทรัพย์สินของ Cargo Link และ/หรือผู้ให้อนุญาต โดยบริการของเรา หรือบุคคลที่สาม หรือการสอบสวนทางกฎหมายอื่นๆ หรือดำเนินการ ณ ที่นี่ หรือต่างประเทศ การเปิดเผยดังกล่าวอาจดำเนินการโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ
 • ข้อมูลผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกเปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนไปยังผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้สืบทอด หรือผู้รับโอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ, การจัดหาเงินทุน, การชำระหนี้, การขายสินทรัพย์ หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน เช่นเดียวกับในกรณีที่มีการไม่สามารถชำระหนี้, การล้มละลาย หรือการพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งข้อมูลถูกโอนไปยังบุคคลที่สามอย่างน้อยหนึ่งรายซึ่งถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางธุรกิจของเรา
 • นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่อาจอธิบายให้คุณทราบเมื่อมีการรวบรวมข้อมูล หรือในลักษณะอื่นใดที่คุณยินยอม

แม้ว่าเราจะมั่นใจว่าตัวแทนที่เป็นบุคคลที่สามของเราที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกจำกัดด้วยความเป็นส่วนตัวอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Cargo Link จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใดๆ จากการใช้ระบบนี้ คุณตกลงที่จะระงับการเครมที่เป็นอันตรายกับ Cargo Link  และ/หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่สาม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากพื้นที่ส่วนตัว และสาธารณะของระบบนี้ ตามดุลยพินิจของเรา, ตามที่กฎหมายกำหนด, เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม, คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือหากเรามีเหตุผลที่จะเชื่อ, ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ว่ามีบางคนทำให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนสิทธิ์ของผู้ใช้งาน, สาธารณะทั่วไป หรือของ Cargo Link

เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอน, ขาย และ/หรือกระจายข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมผ่านระบบบริการไปยังกลุ่ม หรือบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง, การควบรวมกิจการ, การขาย, การร่วมทุน, การโอน หรือการโอนการครอบครองอื่นๆ ทั้งหมด หรือบางส่วนของธุรกิจ, สินทรัพย์ หรือหุ้นของเรา เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่านิติบุคคลใหม่ ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยคำนึงถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างที่และตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

หากคุณให้คำแนะนำหลังการใช้บริการ, คำแนะนำ, รายงานข้อผิดพลาด, แจ้งข้อผิดพลาดของระบบ และข้อมูล หรือแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (“คำแนะนำหลังการใช้บริการ”) คุณจะมอบหมายให้สิทธิ์การใช้งาน Cargo Link ทั้งหมดในคำแนะนำหลังการใช้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะต่างๆ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การมอบหมายสิทธิ์นี้ใช้กับคำแนะนำที่แสดงถึงความพึงพอใจ และคุณยังอนุญาตให้ Cargo Link มีสิทธิ์ใช้ชื่อของคุณ ในการแบ่งปันคำแนะนำที่แสดงถึงความพึงพอใจกับสาธารณะ Cargo Link จะปฏิบัติต่อคำแนะนำหลังการใช้บริการใดๆ ที่คุณให้ไว้เป็นความลับ และไม่ใช่กรรมสิทธิ์ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งข้อมูล หรือแนวคิดใดๆ ที่คุณคิดว่าเป็นความลับ หรือเป็นกรรมสิทธิ์ไปยัง Cargo Link หากคุณตกลงที่จะเข้าร่วมในกรณีศึกษาใดๆ คุณยอมรับว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในกรณีศึกษานั้นถือเป็นคำแนะนำหลังการใช้บริการและ Cargo Link อาจใช้ชื่อของคุณในการเชื่อมโยงกับคำแนะนำหลังการใช้บริการดังกล่าว

สิทธิ์ในการเข้าถึง, การแก้ไข และการคัดค้าน

เมื่อใดก็ตามที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบันสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล เราจะให้ความสามารถในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากการประมวลผลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจซึ่งชอบด้วยเหตุผลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีของการตลาดทางตรงทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะจัดหาวิธีให้คุณในการเลือกไม่รับสื่อการตลาดเพิ่มเติม หรือด้วยวิธีการที่จะเลือกใช้ตามที่กฎหมายกำหนด หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, โปรดส่งอีเมลถึงเราตามที่อยู่อีเมลของฝ่ายสนับสนุนที่โพสต์บน Platform

คุณอาจปฏิเสธที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเรา ซึ่งในกรณีนี้เราอาจไม่สามารถมอบคุณสมบัติ และฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างให้คุณได้

คุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมแคมเปญอีเมลจากเรา โดยการยกเลิกการสมัครรับอีเมลดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา โดยติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมลของฝ่ายสนับสนุนที่โพสต์บน Platform หากคุณได้รับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์จากโดเมน Cargo Link โปรดติดต่อเราเพื่อยกเลิกการสมัครโดยส่งอีเมลมาที่ที่อยู่อีเมลของฝ่ายสนับสนุนของเราที่โพสต์บน Platform หากคุณต้องการอัพเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองในระบบ หรือติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลของฝ่ายสนับสนุน

โปรดทราบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากคุณเป็นผู้ทำ จะได้รับการอัปเดตในฐานข้อมูลผู้ใช้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลของเรา เราอาจเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้งานส่งมาเป็นระยะเวลา แต่หากกฎหมายกำหนด เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยลบออกจากฐานข้อมูลของเรา

ความปลอดภัย และความลับของข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม

บัญชี Cargo Link ของคุณได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อให้ใช้เฉพาะคุณ และพนักงานของ Cargo Link ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณได้ เพื่อรักษาการป้องกันนี้ กรุณาอย่าให้รหัสผ่านของคุณกับใคร  นอกจากนี้หากมีคนที่แสดงตัวว่าพวกเขาคือพนักงานของ Cargo Link และขอข้อมูลบัญชีส่วนบุคคลใดๆ รวมถึงรหัสผ่าน ให้ตรวจสอบ URL ของพวกเขา เพื่อยืนยันว่าเป็นที่อยู่อีเมลของ Cargo Link ในที่สุดแล้ว ถ้าหากคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน คุณควรลงชื่อออกจากบัญชี Cargo Link และปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ ก่อนที่จะมีคนอื่นลงชื่อเข้าใช้

พนักงานของ Cargo Link ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขาเท่านั้น เราใช้ไฟร์วอลล์มาตรฐานอุตสาหกรรม, การป้องกันด้วยรหัสผ่าน และการป้องกันการสร้าง และปรับปรุงความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่ไม่มีการรับประกันการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่จะปลอดภัยได้ถึง 100% ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งให้เรา และคุณต้องรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง

ในขณะที่ Cargo Link จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ทั้งหมด แต่เราปฏิเสธความรับผิดใดๆ ต่อการเข้าถึง หรือใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา และ/หรือข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด และ/หรือข้อมูลทางการเงินที่ถูกจัดเก็บไว้ และคุณตกลงที่จะไม่ทำให้ Cargo Link เป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ Cargo Link ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยชัดแจ้งหากบุคคลอื่นใดได้รับข้อมูลที่คุณส่งไปยังระบบ

การใช้งานระหว่างประเทศ

บริการนี้เป็นโฮสต์ในราชอาณาจักรไทย และมีไว้สำหรับผู้เข้าชมที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น หากคุณใช้บริการจากภูมิภาคอื่นของโลก ด้วยกฎหมายที่แตกต่างกันแล้วนั้น โปรดทราบว่าคุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากภูมิภาคเหล่านั้นมายังราชอาณาจักรไทย สำหรับการจัดเก็บ และการประมวลผล โดยการให้ข้อมูลใดๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งบนระบบบริการหรือไปยังบริการ ซึ่งคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอน, จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล

การแจ้งการเปลี่ยนแปลง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cargo Link ได้รับการทบทวน และปรับปรุงเป็นระยะๆ ตามความจำเป็น กรุณากลับมาที่หน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากเราแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะดำเนินการโดยผ่านระบบบริการ Cargo Link จะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทางอีเมล แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดๆ Cargo Link ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ หากคุณไม่เข้าใจข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากคุณมีปัญหาทางเทคนิค, คำถาม หรือหากคุณต้องการที่จะให้คำแนะนำ หรือความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณอาจส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มาที่อีเมลสนับสนุนของเรา

บริษัท คาร์โก้ ลิ้งค์ โลจิสติกส์ จำกัด

เลขที่ 646 เลียบทางด่วนรามอินทรา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย